Augmented reality in de gezondheidszorg

Augmented reality in de gezondheidszorg

Augmented Reality (AR) neemt een enorme vlucht. Het geeft de gebruiker een ervaring waarin de echte wereld wordt aangevuld met computergegenereerde informatie. Deze informatie wordt door de lokatie en activiteit van de gebruiker bepaald. Mobiele apparaten hebben ondertussen genoeg kracht om deze techniek voor iedereen beschikbaar te maken. Hierdoor opent zich een enorm potentieel aan toepassingen. Denk aan voorbij rijdende trams waarop de computer bestemming, vertrek en aankomsttijd projecteert. Of een offline winkel waarin je op je smartphone door hun artikelen kunt scrollen voor aanvullende informatie. AR bestaat al lang. Het begint nu langzaam zichtbaar te worden in ons dagelijks leven. AR Iphone Apps zoals Layar waren lang een frustrerende belofte waar nu langzaam leven in begint te ontstaan. Ook in de zorg.

Een zeer groot deel van werk in de gezondheidszorg is het interpreteren en integreren van informatie van en over patiënten. De realiteit wordt daarom nu al verrijkt met extra informatie als labwaarden, rontgenfoto’s en andere testresultaten. We ‘zien’ de patiënt aangevuld met de informatie die we uit andere bronnen halen en die geïntegreerd worden in ons hoofd. Maar tot op heden alleen in ons hoofd. In de laatste tien jaar is virtual reality en augmented reality van een curiositeit veranderd in een professioneel instrument. Het is beschikbaar voor iedereen met de beschikking over een computer.

AR in diagnostiek en behandeling
In de zorg heeft dit al geleid tot verschillende toepassingen. Diagnostiek wordt verbeterd en minder invasief gemaakt door 3D anatomische weergaven van herrekende CT-scaninformatie. Hierdoor zien we begrijpelijke beelden ontstaan van normale en afwijkende anatomie. De ontwikkeling van virtuele endoscopie is een variant die in volle gang is. Therapieplanning met behulp van computermodellen heeft zijn waarde al bewezen in radiotherapie, neurochirurgie en chirurgie voor schedel en aangezichtsafwijkingen. ‘Image guided surgery’ is een vorm van AR waarbij gedurende de procedure bijvoorbeeld een tumor op de exacte locatie wordt geprojecteerd. Het is nog even afwachten voordat we door AR de lokalisatie van een niertumor geprojecteerd kunnen zien op een nier in het lichaam tijdens een laparoscopische procedure.

Ongekende mogelijkheden?
In plaats van het zien van het grote geheel in ons hoofd gaan we langzaam steeds verder met het visualiseren van het geheel in de virtuele wereld. De verwachting is dat dit ons werk veiliger, beter en goedkoper zal maken. Toepassingen van augmented reality in de zorg zijn echter nog steeds voornamelijk gericht op de medische professional. Met het beschikbaar komen van AR in mobiele apparaten zal iedereen er gebruik van kunnen maken. Je moet dan wel door de camera of op het scherm van je telefoon kijken. De aankondiging van Google Glasses verandert dit misschien. De belofte is groot. In de Google-bril kun je bijvoorbeeld zien waar je vrienden zich in een mensenmenigte bevinden. Of er kan een vertaling van gesproken of geschreven tekst van bijvoorbeeld een spreker over die persoon worden geprojecteerd. Reizen zou ook een geheel andere ervaring kunnen worden. Tijdens je reis heb je constant informatie nodig. Die is in de bril op aanvraag beschikbaar. In de bril zou je ook een coach kunnen oproepen bij een reanimatie. Waar moet ik masseren? Hoe vaak? Als de app slimmer wordt kan de bril zien hoe de patiënt reageert op de therapie en instructies daarop aanpassen.

Ideeën van de werkvloer
De toekomst komt steeds sneller op ons af. De huidige AR brillen doen nog erg denken aan de eerste computers. Google Glasses zal hierin een revolutie teweegbrengen. Alleen echt zinvolle toepassingen van AR maken dat deze techniek waarde gaat toevoegen aan ons systeem van gezondheidszorg. Dat is de verwachting. Nu nog de ideeën. Liefst van de werkvloer!

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Geef een reactie

Vul uw gegevens in
Beta