3 apps die helpen communiceren als of met slechthorende

Mensen die doof of slechthorend zijn, kunnen in gesprekken met horenden problemen ervaren. Hoe makkelijk zou het zijn als een app gesproken taal vertaalt in leesbare tekst of gebarentaal? Deze 3 apps doen dat.

Signcall

Signcall biedt een programmaatje aan waarmee dove of slechthorende mensen kunnen bellen met tekst, spraak en beeld. Ook kunnen de gebruikers een tolk op afstand of een tekst- en bemiddelingsdienst inschakelen. Ieder die de app wil gebruiken, moet een abonnement afsluiten. Via het abonnement kunnen mensen de app gebruiken als webapp, computerprogramma en app voor tablet en telefoon. Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de tekst-, spraak- en beeldsoftware.

Android

Earfy

Wie gesproken taal wil vertalen naar tekst kan Earfy gebruiken. Deze dienst zet spraak om in tekst, waardoor de gebruiker direct kan lezen wat er wordt gezegd. De spraak wordt continu vertaald. Wel moeten omstanders duidelijk spreken, wil de app het goed kunnen ondertitelen. Het programma kent meer dan veertig verschillende talen. Gebruikers dienen een abonnement van ongeveer zestig euro per jaar af te sluiten.

Android

 

AVA

AVA zet net zoals Earfy gesproken taal om in tekst. De app werkt het makkelijkste bij een één-op-één-gesprek. Ook zit er in de app een functie voor groepsgesprekken. Via kleurtjes geeft hij aan wie wat zegt. De app kent twee abonnementen: het basisabonnement waar de gebruiker 5 uur per maand ondertiteling krijgt. Het abonnement waar spraak onbeperkt wordt ondertiteld, kost 32,99 euro per maand. Ook hier geldt: hoe duidelijker iemand praat, hoe beter de app kan ondertitelen.

Android

Wat vindt de patiëntenvereniging voor doven en slechthorenden?

Stichting Hoormij: "Voor doven en slechthorenden kan spraakherkenning nuttig zijn. Wij erkennen dat het een voordeel kan hebben voor het beter toegankelijk maken van gesproken taal. Tegelijkertijd is het goed om te weten dat het geen wondermiddel is. Door kunstmatige intelligentie wordt spraakherkenning steeds beter, maar de techniek is nog verre van perfect."

De stichting geeft daarom zeven opmerkingen of tips mee.

  • Leestekens worden vaak niet of niet goed weergegeven. Ook akoestische signalen (sirene), lichaamstaal en intonatie worden niet omgezet in tekst.
  • De Nederlandse spraakherkenning is nog niet ver ontwikkeld, omdat er weinig data beschikbaar is van het Nederlands. Voor goede spraakherkenning is heel veel data nodig.
  • Een goede microfoon kan bijvoorbeeld omgevingsgeluiden en ruis onderdrukken of reduceren. De spraakherkenning wordt hierdoor beter.
  • Spraakherkenning reageert op de ene stem beter dan op de andere. Ook is spraakherkenning gevoelig voor fouten waardoor een slecht leesbare tekst kan ontstaan.
  • De verschillen tussen gebruiksvriendelijkheid, kosten of device-gebruik kunnen per aanbieder behoorlijk verschillen.
  • Het is belangrijk dat apps voldoen aan de Europese Toegankelijkheidswet. Ook mensen die blind of slechtziend zijn of beperkte motorische vaardigheden bezitten, moeten van de app gebruik kunnen maken. 
  • De meerwaarde van spraakherkenning bij bellen is nog niet aangetoond. Je kunt ook een tekstbemiddelingsdienst inschakelen. Een schrijftolk kan een beter en betrouwbaarder alternatief zijn voor spraakherkenning. Een tolk beschrijft ook intonatie, akoestische signalen en lichaamstaal. Dove en ernstig slechthorende mensen hebben in Nederland recht op een (gratis) tolk.

Meer weten?

- Digitale hulp voor het bereiken van gezondheidsdoelen
- Wat is de beste zorg voor ooraandoeningen? (Zorgkaart Nederland)

2 reacties

Reageren