4 veelgestelde vragen over jouw wettelijke rechten voor online inzage in je medische dossier

Wie mag jouw medische gegevens bekijken? En kun je zorgverleners uitsluiten om jouw gegevens te bekijken? Dit blog geeft antwoord op deze en andere vragen over de wettelijke rechten voor online inzage in jouw medische dossier.

Je arts houdt een medisch dossier over je bij, zodat hij weet hoe het met jouw gezondheid is, welke onderzoeken en behandelingen je hebt gehad en welke medicijnen je gebruikt. Zo kunnen je artsen zorg geven. In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) zijn de rechten en plichten van jou als patiënt en je arts, je behandelaar, geregeld. Ook jouw rechten en plichten rond je medische dossier zijn geregeld in deze wet.

Wie heeft er recht om mijn medische dossier te lezen?

Jijzelf

Allereerst heb jijzelf het recht je medische dossier in te zien of een kopie daarvan. Hierin staan de gegevens die over je behandeling worden bijgehouden door de betrokken zorgverleners. Denk maar aan een verwijsbrief of uitslag van onderzoeken. Per 2020 moet ieder ziekenhuis online inzage in je medische dossier bieden. 49 ziekenhuizen bieden dit al aan.

Behandelaars

Als je toestemming geeft voor een behandeling, geef je de behandelaar en andere zorgverleners die bij je behandeling zijn betrokken, toestemming  je medisch dossier te bekijken, medische gegevens op te vragen of gegevens toe te voegen. Ondersteunende medewerkers, zoals verpleegkundigen, kunnen (beperkt) gegevens inzien of toevoegen als dat nodig is voor hun werkzaamheden. Denk aan declaraties verwerken, uitnodigingen versturen of andere administratieve of financiële taken.

Als je behandelaar jou verwijst naar een medisch specialist stuurt hij soms informatie uit je dossier mee. Zo weet de specialist meer over jouw situatie en kan hij je beter helpen. Wanneer jij akkoord gaat met de doorverwijzing, gaat je behandelaar er vanuit dat je ook toestemming geeft gegevens van jou te versturen. Je kan hier altijd bezwaar tegen maken. Zorgverleners die niet betrokken zijn bij je behandeling mogen geen medische gegevens van je zien.

Artsen en verpleegkundigen hebben een medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat ze niet met derden over jouw gegevens mogen praten.

Zorgverzekeraar

Je zorgverzekeraar heeft geen behandelrelatie met je en heeft daarom geen inzage in je medische dossier. Behandelaars zijn wel verplicht om sommige gegevens te delen met de zorgverzekeraar, omdat deze nodig zijn om declaraties af te handelen. Als de medewerkers van de zorgverzekeraar daardoor persoonlijke gegevens van jou kunnen zien, hebben zij hierover een geheimhoudingsplicht.

Anderen

Je kan ook anderen toestemming geven om je medische dossier in te zien. Dit kun je schriftelijk vastleggen. Voor inzage door je ouders of vertegenwoordigers is alleen toestemming van jou nodig als je ouder bent dan twaalf. Als je wil dat sommige zorgverleners bepaalde gegevens niet kunnen zien, kun je deze voor hen laten afschermen.

Wie heeft er allemaal in mijn medische dossier gekeken?

In het ziekenhuis

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht bij te houden wie er in je medische dossier kijken. Als patiënt van een ziekenhuis mag je een overzicht opvragen wie je gegevens hebben bekeken.

Via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een netwerk waar huisartsen en apothekers op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij de medische gegevens over hun patiënten bekijken in elkaars systemen. Er worden in dit netwerk geen gegevens opgeslagen. Wie jouw gegevens kan bekijken en heeft bekeken, is vastgelegd in het LSP. Jij geeft toestemming voor welke huisartsen en apothekers in jouw medisch dossier mogen kijken. Je kunt dat bekijken en wijzigen op www.volgjezorg.nl.

Ik heb gevraagd om mijn dossier te verwijderen. Het papieren deel is vernietigd, maar in het digitale dossier is maar een deel verwijderd. De rest van de gegevens wordt afgeschermd. Dan zijn mijn gegevens toch niet verwijderd?

Je hebt het recht om je medische dossier te laten verwijderen. Dit heet het vernietigingsrecht. Dit recht geldt in het algemeen voor het medisch dossier, ongeacht de vorm van het dossier.

In de IT is het een gewoonte om elektronische patiëntendossiers zo vorm te geven dat er niets verwijderd kan worden, maar alleen worden gewijzigd. Dit is om te voorkomen dat er achteraf wijzigingen kunnen worden aangebracht of delen kunnen worden verwijderd, zonder dat daarover iets is terug te vinden.

Wanneer het digitale dossier wordt verwijderd, worden de gegevens doorgehaald. Hierdoor zijn de gegevens anoniem, afgeschermd of niet meer opvraagbaar. In de IT zijn hier diverse oplossingen voor. Je kan bij de leverancier vragen om echt alles te verwijderen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Medische gegevens moeten minimaal vijftien jaar bewaard worden. Hierna mogen de gegevens worden verwijderd, maar dat hoeft niet. Bij minderjarigen start de termijn vanaf 18 jaar. Alle gegevens die hiervoor zijn verzameld, moeten tot het 34e levensjaar worden bewaard.

Meer weten?

- Stel je vraag in de Kennisbank van het Nationale Zorgnummer
- Hoe online is jouw ziekenhuis?
- Autoriteit Persoonsgegevens

Er zijn nog geen reacties

Reageren