Aanbod telebegeleiding hartpatiënten niet toegenomen sinds 2014

Aan begrippen als digitale zorg en eHealth raakt men steeds meer gewend. Het is steeds gebruikelijker dan bepaalde traditionele diensten in de zorg digitaal worden. Zo bieden huisartsen de mogelijkheid om herhaalrecepten digitaal op te vragen, of kun je via het patiëntportaal van het ziekenhuis online een afspraak maken. Toch lopen bepaalde ontwikkelingen nog best wat achter. Zo blijkt uit een onderzoek van de Hart&Vaatgroep, de patiëntenorganisatie voor mensen met hart- of vaataandoeningen en hun naasten.

De Hart&Vaatgroep publiceerde deze week de resultaten van een onderzoek naar het aanbod van telebegeleiding voor patiënten met chronisch hartfalen. Onder telebegeleiding wordt zorg op afstand verstaan, waarbij patiënten thuis worden gemonitord en in de gaten worden gehouden. De belofte van telemonitoring is dat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen als ze thuis hun bloeddruk, gewicht en hartslag kunnen meten, monitoren en doorsturen naar een arts of verpleegkundige. “Bovendien kan thuis monitoren ervoor zorgen dat zorgverleners vroeger kunnen ingrijpen. Daarmee wil je complicaties en heropnames in het ziekenhuis voorkomen”, vertelt Inge van den Broek, beleidsadviseur bij de Hart&Vaatgroep. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra dat deze vorm van zorg biedt niet is toegenomen sinds 2014. Dat noemt de Hart&Vaatgroep ‘enigszins teleurstellend’, zeker gezien de voordelen die telebegeleiding patiënten biedt. “Patiënten ervaren een betere kwaliteit van leven, het geeft patiënten veel onafhankelijkheid, ze kunnen contact opnemen met zorgverleners wanneer het hen uitkomt, en hoeven niet zo vaak naar het ziekenhuis”, aldus Inge van den Broek. 

De beleidsadviseur benadrukt wel dat er per patiënt gekeken moet worden hoe het monitoren thuis wordt ingericht. “Een 90-jarige hartpatiënt heeft andere behoefte dan 27-jarige die hartfalen heeft. Voor patiënten zelf is het allerbelangrijkste dat de telebegeleiding op maat is. Dat in gesprek met de patiënt, en eventuele naasten, bekeken wordt of er gemonitord wordt en wat dan, hoe vaak iemand gaat meten of wegen, wat die persoon hiervan op afstand wil doen en waarvoor hij persoonlijk contact met de zorgverlener wil.” 

 

De patiëntenorganisatie laat weten dat zij de kwaliteit en beschikbaarheid van telebegeleiding zullen blijven monitoren en dat het doel is dat deze digitale zorg dienst op den duur voor alle hartpatiënten die dat willen en kunnen beschikbaar is. Onafhankelijk van de woonplaats of zorginstelling waar iemand onder behandeling is.

Digitale dienst: Telebegeleiding
28 september 2017
Aanbod telebegeleiding hartpatiënten niet toegenomen sinds 2014

Er zijn nog geen reacties

Reageren