Argumenten voor en tegen online inzage in uw medische gegevens

Als het aan onze minister van volksgezondheid ligt, dan heeft iedereen vanaf 2019 digitale inzage in zijn of haar medische dossier. Op dit moment heeft u er recht op om een papieren kopie van uw dossier op te vragen, maar steeds meer zorginstellingen bieden een online portaal of website waarop patiƫnten kunnen inloggen om hun eigen medische gegevens digitaal in te zien. Dat klinkt positief, en dat is het ook, maar er kleven ook nadelen aan die openheid.

Nictiz, het nationale ICT-instituut van het ministerie van volksgezondheid, bedacht een zogeheten argumentenwijzer, waarin argumenten voor en tegen online inzage in medische gegevens op een rij worden gezet. Hoewel patiënten aan het woord worden gelaten, is deze argumentenwijzer wel specifiek op zorgaanbieders zelf gericht. Artsen moeten immers keuzes maken over wat voor informatie zij tonen en op welke manier. Bijvoorbeeld of ook de gehele geschiedenis van de patiënt wordt opgenomen, of alleen wat er in de afgelopen paar maanden is geregistreerd. 

Maar ook: worden uitslagen real time getoond? Is het dus goed wanneer u direct de uitslag zelf kan inzien, of is het belangrijk dat de behandelend arts hier eerst naar kijkt en indien nodig zelf contact opneemt of informatie toevoegt aan die uitslag. Sommige patiëntportalen in ziekenhuizen bieden de informatie zodra deze beschikbaar is, maar er zijn ook zorgaanbieders die de overweging maken om er een kleine vertraging in te bouwen zodat de arts er eerst naar kan kijken. 

Beter geïnformeerd  

Ook het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), ontwikkelde een argumentenwijzer gericht op online inzage in medische gegevens. Het CEG signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en de samenleving en rapporteert hierover aan de minister van volksgezondheid. De argumentenwijzer van het CEG is echter wel specifiek op patiënten gericht. Immers: voor patiënten zijn er ook duidelijke voor- en nadelen te noemen aan online inzage in medische gegevens. 

MijnMMC (Maxima Medisch Centrum) is een voorbeeld van een portaal waarmee u online inzage krijgt in uw medische gegevens

Zo zorgt online inzage voor meer overzicht en bent u beter geïnformeerd, u kunt zich bijvoorbeeld beter voorbereiden op een consult en thuis alles nog eens rustig nakijken. Online inzage is daarnaast veel laagdrempeliger dan het opvragen van een papieren dossier. Digitale toegang tot uw medische dossier kan daarnaast de relatie die u heeft met uw zorgverlener verbeteren. Doordat u beter geïnformeerd bent kunt u meer een partner-rol innemen en samen beslissen over uw zorg en behandeling. Tenslotte zorgt inzage in het dossier ervoor dat de kwaliteit van uw dossier verbetert: u kunt zelf bekijken of alle gegevens nog steeds actueel en relevant zijn en zaken waar nodig aan laten passen. 

Onrust 

Maar er kleven ook nadelen aan online inzage in uw medische gegevens. De manier waarop artsen informatie over de patiënt opschrijven, is voor de patiënt zelf niet altijd even helder en duidelijk. Een arts kan vaktermen gebruiken, of onbekende afkortingen. Daardoor loopt u het risico om door de bomen het bos niet meer te zien of dingen verkeerd te interpreteren. Gelukkig beseffen de meeste aanbieders van patiëntenportalen dat het nodig is dat er een vertaalslag wordt gemaakt naar voor iedereen begrijpelijke taal.

Digitale inzage in uw dossier kan daarnaast voor onrust zorgen. Als uw arts de uitslagen van een onderzoek real time voor u klaar zet, zonder dat hier tekst of uitleg bij wordt gegeven, kan het zijn dat u schrikt of niet goed begrijpt wat het betekent. Dan is het vervelend als er op dat moment niet direct een dokter beschikbaar is om het met u te bespreken.

1 reactie

Reageren