Beweeg je meer met een activity tracker?

Wie inzichtelijk wil hebben hoeveel hij beweegt, kan een wearable zoals een activity tracker, smart watch of sporthorloge aanschaffen. Maar gaat een activity tracker ook een stap verder, namelijk jou stimuleren meer te bewegen? Onderzoek wijst uit van niet.

Activity trackers kunnen verschillende lichaamsfuncties of -activiteiten meten. Zoals stappen tellen, bewogen afstand en calorieën berekenen en hoogtes, slaap en hartslag meten. De sensoren in de tracker verkrijgen de informatie en versturen deze vervolgens door naar een app of programma. Soms is de info direct op het scherm van de wearable zelf te zien, schrijft de Consumentenbond.

Mensen bewegen niet extra door een activity tracker

Maar bewegen mensen meer met een activity tracker? Onderzoek uit 2016 van de Duke-NUS Medical School in Singapore laat zien van niet. De onderzoekers volgden een jaar lang achthonderd fulltime werkende volwassenen tussen de 21 – 65 jaar. Zij werden in vier groepen verdeeld, namelijk een controlegroep zonder tracker; een groep met tracker; een groep met tracker die geld kreeg na het behalen van een activiteitsdoel; en een groep met tracker waar uit naam van de deelnemer geld wordt gestort op een goede doelenrekening bij een behaald activiteitsdoel. In het eerste half jaar liep het experiment met de tracker; in het tweede half jaar werd de gezondheid van de deelnemers onderzocht zonder dat zij een wearable droegen.

De activiteiten in het eerste halfjaar van de deelnemers met wearables waren niet hoger dan de controlegroep zonder. Ook de deelnemers die met behaalde activiteitsdoelen geld schonken aan een goed doel, bewogen niet extra. Bovendien droeg de helft van de mensen uit deze groepen de tracker niet meer aan het eind van het half jaar. De activiteit van deelnemers die zelf geld kregen na het behalen van het activiteitsdoel was wel significant gestegen. Toen de beloning na de eerste zes maanden ophield, verminderde de activiteit ook.

Activity trackers stimuleren ook geen gewichtsverlies 

Hoe zit het dan met gewichtsverlies? Ook dat niet wordt niet meer wanneer men een activity tracker gebruikt, blijkt uit het twee jaar durende onderzoek van University of Pittsburgh in 2016. Hier werd gekeken of door technologie gestimuleerd gedrag meer impact heeft dan standaard gedrag om af te vallen. De 471 volwassen deelnemers werden in twee groepen op dieet gezet, moesten sporten en hadden groepsgesprekken. Na zes maanden werden het programma voor beide groepen uitgebreid met telefonische consulten, stimulerende berichtjes en de mogelijkheid om informatie via het web te bekijken. Na zes maanden ging de ‘standaard’-groep zijn beweging en eetpatroon in te voeren via internet. De ‘technologie’-groep kreeg een wearable om zijn bewegingen te monitoren.

De groep die een wearable gebruikte, viel 3,5 kilo af. De groep die beweging en eetpatroon invoerde, viel 5,9 kilo af. In beide groepen was er een significant verschil in het uiteindelijke gewicht, maar geen verschil in vergelijking tot elkaar. Een wearable levert niet meer gewichtsverlies op dan ‘standaard’ dieetgedrag, concluderen de onderzoekers van Pittsburgh. “Maar”, schrijven zij in de discussie, “de wearables kunnen waarschijnlijk wel effectiever zijn als ze de technieken voor gedragsverandering inzetten.” Denk aan doelen stellen, sociale steun zoeken of virtuele coaching.

Bezit alleen geen prikkel voor meer bewegen

Toch zijn er ook onderzoeken die tegendeel bewijzen, namelijk dat activity trackers wél mensen helpen meer te bewegen en gewicht verliezen. Maar de kanttekening is dat deze onderzoeken gebaseerd zijn op kleine onderzoekspopulaties in een beperkte periode. Sowieso geldt: het bezit van de wearable alleen biedt geen succes voor meer beweging of gewichtsverlies. Je zult ervoor moeten opstaan en gaan bewegen. Al is het maar omdat de wearable jou geld heeft gekost.

Beeldbron: Flickr, Andri Koolme

Meer lezen? Hoe betrouwbaar is een activity tracker (en is dat belangrijk)?

Er zijn nog geen reacties

Reageren