De eindgebruiker centraal bij Astmaatje

“Veel te vaak worden er eHealth toepassingen, zoals apps, sites of portalen, bedacht en gelanceerd, zonder dat de eindgebruiker, de patiënt, daar actief bij betrokken is. Dat is jammer, want daardoor kan het gebeuren dat je de plank misslaat met je product”, vertelt Magda Barnhoorn, projectleider bij het Longfonds. Het Longfonds ontwikkelde in samenwerking met het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis een app gericht op jongeren met astma.

Astmaatje heet de app, en hij is sinds vorige week gratis te downloaden in de iOS en Android store. De app is gericht op jongeren om hen te helpen meer grip te krijgen op hun ziekte.  “We wilden specifiek voor jongeren tussen de 12 en de 17 jaar oud een tool ontwikkelen om beter om te kunnen gaan met astma. Daarvoor moesten we dus een product verzinnen dat specifiek bij die doelgroep aanslaat.”

Samen met een groepje jonge astmapatiënten wordt een paar keer een brainstormsessie georganiseerd. Eerst wordt gekeken wat zou kunnen helpen bij het (leren) omgaan met astma, en daarna welke vorm dit hulpmiddel zou moeten hebben. Uit de sessies komt de behoefte aan een app naar voren, want ‘een smartphone hebben we altijd op zak’. Er wordt ook een wensenlijstje opgesteld, met functies die zo’n app zouden moeten hebben. Zo ontstaat geleidelijk aan het idee voor Astmaatje.

Makkelijk inloggen

Hoewel Astmaatje een op zichzelf staande app is, kan de app ook worden gebruikt als een mobiele toegang tot Luchtbrug. Luchtbrug is een online tool waarmee een deel van de poliklinische controles wordt vervangen door online zorg. Jonge astmapatiënten kunnen hierdoor op afstand gemonitord worden en hoeven zo minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Nog niet alle ziekenhuizen in Nederland werken met Luchtbrug, maar een heel aantal biedt deze vorm van zorg op afstand al wel.

“Normaal kun je alleen via de computer naar de Luchtbrug, en moet je met een gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Bij Astmaatje moet je alleen de eerste keer via een beveiligde manier inloggen, zodat we zeker weten dat jij het bent, en kun je de app daarna afschermen met een zelf gekozen viercijferige code. Dat werkt natuurlijk een stuk makkelijker en gebruiksvriendelijker. Ook dat was een wens van de gebruikers.”

Astma Controle Test

Om te bepalen of bij een kind of jongere de astma onder controle is, is de zogeheten Astma Controle Test ontwikkeld. Dat is een gevalideerde test die dagelijks binnen de zorgpraktijk, bij huisartsen of kinderartsen, wordt gebruikt. Om goed zicht te houden moet zo’n test gemiddeld genomen één keer per maand worden ingevuld. Deze kan via Luchtbrug ingevuld worden, maar nu dus ook via Astmaatje. De antwoorden worden automatisch doorgestuurd naar het astmateam. Volgens Magda blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat een deel van de zorg vervangen kan worden door online monitoring en het bijhouden van de ACT  via Luchtbrug.  

Het is ook mogelijk om vanuit Astmaatje zorgverleners te benaderen. Dit geldt eveneens alleen voor patiënten die al via de Luchtbrug behandeld worden. Zij kunnen via de app een vraag stellen en krijgen binnen werkdagen binnen 48 uur antwoord. “Het is per ziekenhuis anders geregeld wie het antwoord geeft, de dienstdoende arts of longverpleegkundige, dat wordt intern geregeld.”

CE-keurmerk

De app is voorzien van een CE-keurmerk. Dat hebben bij lange na niet alle medische apps in de appstore. Zo’n keurmerk houdt in dat de app voldoet aan eisen rondom veilig gebruik van de app. “Gezien de medische inhoud en de doelgroep, jongeren, vonden we het heel belangrijk dat de app veilig en betrouwbaar is. De inhoud van de app is voor de gebruikers zelf, het Longfonds kan niets van deze data inzien”, legt Magda uit.

Door niet alleen patiënten bij het ontwikkelproces van de app te betrekken, maar ook zorgverleners, hoopt het Longfonds dat artsen en verpleegkundigen de app ook gaan aanraden aan hun patiënten. “We horen van jongeren terug dat ze zelf niet snel op zoek gaan naar informatie of hulpmiddelen, maar wel bereid zijn hiernaar te kijken als een arts dit aanraadt.”

Aandoening: Astma
7 december 2017
De eindgebruiker centraal bij Astmaatje

Er zijn nog geen reacties

Reageren