Een nieuwe wet bescherming persoonsgegevens – wat weet u daarvan?

Als u bij de huisarts komt, in het ziekenhuis onder behandeling bent of bij de apotheek medicatie krijgt, dan weet u dat er op die plekken persoonlijke informatie van u wordt bijgehouden en opgeslagen. Maar hoe worden uw medische gegevens eigenlijk beschermd? Uit onderzoek blijkt dat helft van de Nederlanders niet weet hoe het zit met hun privacy.

Dat onderzoek werd uitgevoerd door adviesbureau KPMG. De aanleiding voor het onderzoek is dat er in mei een nieuwe privacywet ingaat, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt er in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Die AVG heeft burgers meer rechten. Zo moeten organisaties (zoals ziekenhuizen of apotheken) kunnen bewijzen dat zij geldig toestemming hebben gekregen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast moet het voor mensen makkelijk zijn om hun toestemming op een later moment weer in te trekken, en hebben zij het recht om organisaties te vragen gegevens volledig te verwijderen. Tenslotte heeft u straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen.

De nieuwe wet zorgt er daarnaast voor dat toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, organisaties die slordig met persoonsgegevens omgaan steviger aan kunnen pakken.

Bijzondere persoonsgegevens

Medische gegevens vallen onder de term ‘bijzondere persoonsgegevens’. Deze bijzondere persoonsgegeven vallen ook onder de AVG. Maar weten patiënten hoe het zit met hun privacy en de bescherming van hun medische gegevens?

Om daarachter te komen ondervroeg KPMG ruim duizend Nederlanders van vijftien jaar en ouder over onderwerpen als persoonsgegevens, privacy en de AVG. Op basis van de antwoorden stelde KPMG een rapport op. Daaruit blijkt dat ‘slechts’ dertig procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over de privacy van hun persoonsgegevens. Bijna de helft van de ondervraagden denkt dat hun medische gegevens veilig worden opgeslagen en beschermd door de huisarts. Veertig procent denkt dat dit in het ziekenhuis ook het geval is. Ruim 50% van de ondervraagden blijkt echter geen idee te hebben of en waar hun bijzondere persoonsgegevens worden beschermd.

Het elektronische patiëntendossier (EPD) blijkt een geval apart. Wie er precies toegang heeft tot het EPD, dat weet 35% van de ondervraagden niet. 30% van hen weet dit wel. Toch blijkt 90% van alle deelnemers aan het onderzoek nog nooit het eigen elektronische patiëntendossier te hebben ingezien.

Appen met de dokter?

Tot slotte vroeg de KPMG hoe de deelnemers er tegenover staan dat artsen onderling via Whatsapp foto’s delen, bijvoorbeeld voor een second opinion over een patiënt. Nagenoeg de helft van de Nederlanders – met name de jongeren – vinden het onacceptabel dat artsen Whatsapp gebruiken om foto’s te delen met een collega.

Tegelijkertijd lijken gebruikers niet altijd op de hoogte van het feit dat zij zelf ook een rol spelen bij het waarborgen van hun privacy – stelt KPMG. Meer dan een derde van de deelnemers vindt dat patiënten het gesprek met de arts op mogen nemen op hun smartphone, maar patiënten realiseren zich daarbij niet dat ze mogelijk zeer gevoelige persoonsgegevens op hun telefoon bij zich dragen of uploaden naar de cloud, aldus het adviesbureau.

Lees hier meer over hoe u op een veilige manier uw gesprek met de arts op kan nemen.

21 februari 2018
Een nieuwe wet bescherming persoonsgegevens – wat weet u daarvan?

Er zijn nog geen reacties

Reageren