Het belang van een digitale keuzehulp

U wilt betrokken worden bij uw behandeling en zelf keuzes maken over uw zorgtraject. Maar weet u ook welke opties u heeft? En wat de verschillende behandelmogelijkheden inhouden? Een (digitale) keuzehulp kan uitkomst bieden.

Wanneer u bij een arts te horen krijgt dat u bijvoorbeeld een medische behandeling moet ondergaan, dan zal een arts zijn of haar best doen u zo goed mogelijk te informeren. Misschien krijgt u wat leesmateriaal mee voor thuis of wordt u doorverwezen naar een website. Hoe beter u immers weet wat er speelt en wat uw keuzes zijn, hoe beter u bij uw behandeling betrokken kunt worden. In de praktijk blijkt echter dat slechts bij de helft van de besluiten sprake is van samen beslissen door zorgverlener en patiënt. En dat terwijl het overgrote deel van de patiënten (94%) aangeeft betrokken te willen worden bij het nemen van belangrijke beslissingen over zijn of haar behandeling.

Om helder te krijgen wat de keuzes zijn die je hebt als patiënt, kunnen patiënten (en hun artsen) gebruik maken van een digitale keuzehulp. Door middel van een keuzehulp kan een patiënt zich voorbereiden op het gesprek met de zorgverlener. Door de opgedane kennis kunt u gerichte vragen stellen en van gedachten wisselen over de voor u best mogelijke behandeling.

Voorbeelden van keuzenhulpen

Een voorbeeld van zo’n digitale keuzehulp is de PATIENT+ Keuzehulp. Via deze website kunt u voor talloze aandoeningen of behandelingen een keuzehulp invullen. Bij het doorlopen van zo’n keuzehulp, bijvoorbeeld gericht op een gebroken schouder, chronische pijn of een verzakking, wordt u via tekst, video’s en foto’s geïnformeerd. Tijdens het invullen van de keuzehulp kunt u aantekeningen maken en deze opslaan.

Zorgkeuzelab biedt ook een digitale keuzehulp voor – op dit moment – zestien behandelingen, waaronder voor uitgezaaide prostaatkanker, een aangeboren hartafwijking, of beginnende Parkinson. In tegenstelling tot PATIENT+ zijn de keuzehulpen van Zorgkeuzelab alleen beschikbaar als men een inlogcode heeft. Deze inlogcode wordt door een behandeld arts aangeboden (indien de zorginstelling samenwerkt met Zorgkeuzelab).

Er zijn ook een aantal ziekte specifieke keuzehulpen beschikbaar. Bijvoorbeeld de Keuzehulp Borstkanker van Borstkankervereniging Nederland. Deze borstkankerkeuzehulp helpt u om er samen met uw zorgverlener achter te komen welke behandeling het beste bij u past: een borstsparende operatie of een amputatie. Gebruikers die geen inlogcode van hun ziekenhuis hebben gehad, kunnen zelf een inlogcode aanvragen en zo gebruik maken van de keuzehulp.

Er is ook een digitale keuzehulp voor patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker, die helpt om te bepalen welke behandeling het beste past. Een aantal ziekenhuizen in Nederland maakt al gebruik van de keuzehulp, maar u kunt ook zelfstandig een inlogcode aanvragen en de keuzehulp doorlopen.

Samenwerken

In Nederland gaat de zogeheten Vliegwiel Coalitie, een initiatief van onder andere Patiëntenfederatie Nederland, de komende maanden extra aandacht geven aan digitale keuzehulpen. De Vliegwiel Coalitie bestaat uit een groep mensen werkzaam in verschillende branches en bedrijven, die samen het gebruik van digitale zorg willen stimuleren. Eén van de grote onderwerpen waar deze Coalitie zich over buigt is het uitbreiden en verfijnen van het huidige aanbod van digitale keuzehulpen.

Heeft u ervaring met een keuzehulp? U kunt bijvoorbeeld hier uw ervaring achterlaten. 

1 februari 2018
Het belang van een digitale keuzehulp

Er zijn nog geen reacties

Reageren