Hoe vraag je online herhaalmedicatie aan?

Wie vaker van bepaalde medicatie gebruikt maakt, bijvoorbeeld medicijnen voor chronische ziekten, pijnstillers of anticonceptie, kan met de lege verpakking naar de huisarts gaan en een herhaalrecept vragen. Het is soms ook een optie om de geautomatiseerde herhaalreceptdienst te bellen, of telefonisch aan de assistente door te geven welke nieuwe pillen u nodig heeft. Een dag of twee later ligt er bij de apotheek een nieuw doosje klaar om afgehaald te worden.

Sinds een paar jaar bieden steeds meer huisartsen en apotheken, zowel openbaar als in het ziekenhuis, ook de mogelijkheid om via het internet herhaalmedicatie aan te vragen. Met een online herhaalrecept hoeft u dus ook zelf niet meer naar de dokter om een herhaalrecept aan te vragen. 

BSN nodig 

Uit een recent onderzoek van onderzoeksinstituut Nictiz onder ruim honderd apothekers blijkt dat het bij meer dan driekwart van de openbare apotheken en bij een derde van de ziekenhuisapotheken (poliklinisch) al mogelijk is om via internet een herhaalrecept aan te vragen. Uit de eHealth monitor van 2015, eveneens een onderzoek van Nictiz, komt naar voren dat drie kwart van de Nederlandse huisartsen de mogelijkheid van een online herhaalrecept aanbiedt. 

Sommige apotheken of huisartsen bieden zelfstandig deze online dienst aan, andere apotheken hebben de handen ineengesloten met collega’s en bieden gezamenlijk een online herhaalrecept-service. Zo’n online herhaalrecept-service betekent dat een zorggebruiker zelf vanuit huis een herhaalrecept kan samenstellen en aanvragen. Daarvoor is bij sommige zorgverleners alleen een herhaalnummer nodig, bij anderen ook een BSN-nummer, naam of en adres. Met dat recept kan men vervolgens medicatie thuis laten bezorgen of ophalen bij de apotheek. 

Aanbod is groot, gebruik beperkt 

We kunnen stellen dat het aanbod van online herhaalmedicatie – zeker bij openbare apotheken en huisartsen – groot is. Toch blijkt uit de cijfers van Nictiz tegelijk dat het daadwerkelijke gebruik door consumenten van deze dienst nog beperkt is: ‘slechts’ vijftien procent van geïnterviewde zorggebruikers in de eHealth monitor zegt weleens een online herhaalrecept aan te hebben gevraagd. 

De kans is groot dat nog niet iedereen weet wat een online herhaalrecept inhoudt. Of dat men dit wel weet, maar er niet van de op hoogte is dat de eigen huisarts dit aanbiedt. Bijvoorbeeld omdat het niet duidelijk op de site vermeld staat. Misschien weet u wel dat uw apotheek deze mogelijkheid aanbiedt, maar is het vanwege een omslachtig systeem simpelweg niet gelukt om uw medicatie opnieuw te bestellen online. 

Waar loopt men tegenaan bij het digitaal aanvragen van medicijnen? Wat zijn de voor-en nadelen van het online herhaalrecept? DigitaleZorgGids gaat u daar in de komende tijd in een serie artikelen meer over vertellen.

Bekijk hier de producten waarmee u online u herhaalrecept kunt aanvragen.

1 reactie

Reageren