Medisch dossier delen met organisaties: ja of nee?

Straks kun je zelf gezondheidsgegevens verzamelen in een persoonlijke gezondheidsomgeving, een PGO. Omdat organisaties jou dan direct om informatie over jouw gezondheid kunnen vragen, vindt Patiëntenfederatie Nederland dat er een Patiëntgeheim moet komen.

Als je iets wilt regelen in Nederland, kan het nodig zijn informatie over jouw gezondheid met anderen te delen. Bijvoorbeeld met verzekeraars, gemeenten, uitkeringsinstanties of commerciële partijen. Soms vragen deze organisaties jouw medische gegevens op bij de dokter. Maar een dokter mag deze niet delen zonder jouw toestemming. Dit staat in de wet en heet het medisch beroepsgeheim.

Grip op leven met een PGO

Maar tijden veranderen. We worden steeds digitaler. Steeds vaker verzamelen mensen zelf gezondheidsgegevens in een eigen online omgeving. Wij noemen dat een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In een PGO verzamel je medische gegevens uit dossiers bij (BIG-geregistreerde) zorgverleners en ook gezondheidsgegevens vanuit bijvoorbeeld sportscholen, Fitbits of smartphones.

Het overzicht in een PGO geeft je meer grip op je gezondheid. Hierdoor ontstaat er een nieuwe situatie. Namelijk dat organisaties jou direct om informatie over jouw gezondheid vragen. Maar de vraag is hoe beschermd de gegevens zijn buiten een zorgsituatie.

Jij bent niet verplicht om inzage in medische gegevens te geven

Met het Patiëntgeheim willen wij regelen dat degene van wie de gegevens zijn, niet verplicht kan worden zijn data uit zijn PGO ter inzage te geven (zwijgrecht). Niet door overheden, niet door verzekeraars en niet door bedrijven. Opslag van medische gegevens door marktpartijen mag, maar alleen onder strenge voorwaarden die de veiligheid van de gegevens garanderen.

Een Patiëntgeheim is vergelijkbaar met het medisch beroepsgeheim. Bescherming voor jou als patiënt dat je niet onder druk kan worden gezet om gegevens te delen. Wij verwachten dat een wettelijk vastgelegd patiëntgeheim er ook toe zal leiden dat derden zich tweemaal bedenken om onnodig medische gegevens aan jou te vragen.

Meer weten?
- Kijk op www.patientgeheim.nl
- Daarom wil ik een PGO!

8 oktober 2019
Medisch dossier delen met organisaties: ja of nee?

Er zijn nog geen reacties

Reageren