PGO kiezen: waar u op moet letten

Wie zich graag bezighoudt met zijn gezondheid kan veel baat hebben bij een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Een PGO biedt namelijk een platform om alle gezondheidsgegevens vanuit diverse disciplines in te zien, te delen of aan te vullen. Maar wat is belangrijk om een PGO te kiezen?

“Wat kan ik er mee doen? Wat zijn de kenmerken of functionaliteiten? Dat wil ik als eerste weten”, vertelde een deelnemer tijdens het onderzoek naar hoe mensen een PGO kiezen door Patiëntenfederatie Nederland.

De deelnemers testten 9 PGO’s 

Dit onderzoek vond plaats onder twaalf patiënten. Een deel van deze patiënten kwam samen onder begeleiding van de onderzoeker testten twee tot vier PGO’s en bespraken in groepsverband wanneer een PGO waardevol is en welke aspecten belangrijk zijn om een PGO te kiezen. De deelnemers die niet in de gelegenheid waren om op locatie aan het onderzoek mee te doen, namen online deel. Deze groep testte vier PGO’s en kreeg daarna vragen over de gewenste functionaliteiten en welke gezondheidsinformatie voor hen belangrijk is. De patiënten testten de PGO’s DigitaalZorgdossier, Ivido, ZODOS, Quli, Drimpy, Carenzorgt, MijnZorgnet en Selfcare.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitaal hulpmiddel (bijvoorbeeld een website of app) dat levenslang te gebruiken is, waarmee je toegang hebt tot jouw eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om informatie die ergens anders opgeslagen is, bijvoorbeeld bij uw huisarts of bij een specialist in het ziekenhuis.

PGO moet toegevoegde waarde hebben

De deelnemers willen voor aanschaf van een PGO ook weten hoe het zit met de privacy, functionaliteiten, gebruiksgemak, toegankelijkheid en kosten. Bij privacy gaat het om duidelijkheid wie de aanbieder van het PGO is, transparantie over de opslag van data, inlogmethode en de gebruikersvoorwaarden. “Wie is de aanbieder en met wie werken ze samen? Dat zou voor mij doorslaggevend kunnen zijn”, aldus een deelnemer.

Over functionaliteiten werd gezegd: “Het is belangrijk dat een PGO toegevoegde waarde heeft. Ik kijk of de functionaliteiten iets toevoegen ten opzichte van de informatie die ik zelf al heb.” “De essentiële zaken voor patiënten zijn: 1. informatie van de huisarts, 2. De informatie van de medisch specialist en 3. de informatie van de apotheek. Voor sommigen is de informatie van een expertisecentrum ook nog belangrijk”, vulde een deelnemer aan. “Ik vind het belangrijk dat gegevens in context getoond worden. En dat getoond wordt om wat voor soort gegevens het gaat, bijvoorbeeld zelfmeetgegevens.”

‘Door stapeling van medicijnen werd mijn situatie erger’

Sowieso geldt: een goed en actueel medicatie-overzicht mag absoluut niet ontbreken in een persoonlijke gezondheidsomgeving. Ook het online beheren van afspraken, herhaalrecepten aanvragen en het aanvragen van een e-consult moeten in de PGO aanwezig zijn. “Door stapeling van medicatie is mijn situatie erger geworden. Artsen waren niet op de hoogte van mijn medicatie. Daarom ben ik voorstander van een PGO.”

Andere functies die nog genoemd werden: zelfmeetgegevens toevoegen en informatie downloaden en delen. Want, zo zei een deelnemer: “Ik wil niet alleen de gegevens er zelf in stoppen. Het is waardevol als ik ook gegevens kan ophalen, zoals notities en gespreksverslagen. En dat ik dit kan uitwisselen.”

Meer weten?

- Bekijk de 14 PGO’s die u zelfstandig kunt gebruiken
- ‘Een PGO geeft mij de regie’

Er zijn nog geen reacties

Reageren