ThuismeetApp: alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is!

ThuismeetApp: alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is!

Hoe lang zou het duren tot medische apparatuur broederlijk tussen staafmixers in de schappen te vinden is van elke willekeurige elektronicawinkel? Tot bloeddrukmeters en andere elektronica in combinatie met tablet of eigen PC een steeds belangrijkere rol krijgen. Vandaar dat wij nu juist ervoor gezorgd hebben dat dit soort – betaalbare – apparatuur wordt gekoppeld aan professionele achtervang van verpleegkundige of arts. Zo hoeft niemand met een chronische ziekte nog onnodig naar het ziekenhuis. Juist, zorg dat je voor jezelf kunt zorgen! Maak kennis met de ThuismeetApp.

Meneer Blom, 63, hartpatiënt, is één van de mensen voor wie wij de ThuismeetApp hebben ontwikkeld. Vanwege zijn hartfalen is hij elke maand in het ziekenhuis te vinden. Vanzelfsprekend maakt dat het er niet makkelijker op voor hem. Want juist met hartfalen zijn deze ritjes een enorme belasting. En veel hoeft hij niet eens te doen in het ziekenhuis; zijn bloeddruk wordt gemeten en zijn gewicht wordt genoteerd. Daarnaast wordt er gevraagd hoe het met eten en bewegen gaat. Meneer Blom vindt het namelijk lastig zijn leefstijl aan te passen aan zijn aandoening.

Elke maand 30 kilometer
Een vrij omslachtige werkwijze, als je er eens goed over nadenkt. Dat bracht ons innovatieteam bij Focus CURA op het volgende idee: waarom brengen wij de dienstverlening niet naar de patiënt, in plaats van andersom? Wat houdt ons tegen om die patiënt tientallen ritjes naar het ziekenhuis te besparen, door simpelweg een gemakkelijk te gebruiken bloeddrukmeter en weegschaal in de linnenkast te leggen? Met de mogelijkheid tot direct hoogwaardig videocontact met de dokter of hartfalenverpleegkundige als dat nodig is. Waarom moet meneer Blom, met zijn versleten knieën en zijn benauwdheid, elke maand 30 kilometer afleggen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor een meting van nog geen vijf minuten?De zorgprofessional betrekken
Apparatuur wordt steeds handzamer en goedkoper. Vergelijk het met de eerste computers; die vulden hele kamers. Inmiddels hoeft een tablet niet dikker te zijn dan een centimeter. En het is al lang niet meer zo dat alleen de welgestelden zich er een kunnen veroorloven. En denk eens aan opmars van de mobieltjes. Kunt u zich nog indenken dat u de deur uit zou moeten voor een belletje, op zoek naar een telefooncel?

Niet het apparaat, maar het resultaat
De crux zit ‘m dan ook niet in de apparaten op zich, maar in wat er met de resultaten gebeurt. Je hebt tenslotte niets aan zo’n meting als een professional er niet naar kijkt. Vanuit dat kader dachten we verder. We moesten dus een manier vinden om de zorgprofessional te betrekken in het proces, om resultaten op te slaan en te presenteren, en om basisinstellingen af te stemmen op elke individuele gebruiker. Er moest ruimte en aandacht zijn voor voeding en beweging, voor leefstijltips en gezondheidsadviezen. Want patiënten op afstand monitoren is één ding, maar hen zelf in staat stellen op een goede manier met hun aandoening om te gaan is minstens zo belangrijk. We dachten na over de vormgeving, over het gebruiksgemak en over de juiste techniek. In nauwe samenspraak met zorgverleners en patiënten hebben we uiteindelijk de ThuismeetApp ontwikkeld. En, om eerlijk te zijn: daar zijn we bijzonder trots op. Een filmpje:

Thuis meten
Die patiënt krijgt de apparatuur thuis. In het geval van meneer Blom, die na de zomer zal worden aangesloten, zijn dat de bloeddrukmeter en een digitale weegschaal. Deze apparatuur wordt draadloos verbonden met de iPad van meneer Blom. Elke dag meet hij zijn gewicht en eens per week ook zijn bloeddruk. Via een online vragenlijst wordt bovendien duidelijk hoe meneer Blom zich voelt.

Direct signaal naar zorgverleners
In de ThuismeetApp worden al deze gegevens en de waardes opgeslagen. Voor elke waarde is een bandbreedte ingevoerd door de behandelaars van meneer Blom. Komen zijn waardes hier buiten of wordt er iets vreemds gesignaleerd, dan krijgt het medisch service center MooiZo direct een melding. Zo nodig wordt de poli ingeschakeld. Mocht er een grote verandering zijn, dan volgt een gesprek met meneer Blom – via videocontact op afstand, thuis door de thuiszorg of bij de huisarts - om te achterhalen hoe dat komt. En weegt meneer Blom ineens drie kilo meer dan de week ervoor, dan schakelt het medisch service center MooiZo direct zijn arts in om zijn dosis vochtafdrijvers nog eens te bekijken.

Zelfmanagement stimuleren
Daarnaast stimuleert de ThuismeetApp zelfmanagement. Zo is er een digitale bibliotheek waarin onze redactie samen met onze zorgparters en patiënten apps bespreekt die meneer Blom kunnen ondersteunen in zijn ziekte. Er is uitgebreide informatie over voeding en beweging. Er zijn filmpjes waarin een cardiologe uitlegt wat meneer Blom kan doen om zich zo goed mogelijk te voelen en waar zijn medicatie precies voor dient. Al deze informatie is overzichtelijk en kant-en-klaar, zodat meneer Blom nooit meer hoeft te zoeken tussen foldertjes of op internet. En zodat hij zoveel mogelijk zelf de regie houdt over zijn ziekte.

Ziekenhuisopnames uitstellen
Ziekenhuisopnames door toename van ziektesymptomen kunnen op deze manier flink worden uitgesteld, of zijn zelfs niet meer nodig. En als die niet kunnen worden voorkomen, worden ze in elk geval direct opgemerkt. Dat maakt adequate opvolging mogelijk. De testfase die wij op dit moment starten, richt zich op patiënten met hartfalen, maar deze toepassing zal straks op grote schaal en voor een groot aantal chronische aandoeningen te gebruiken zijn. Een project rondom COPD staat al in de steigers en palliatieve zorg volgt na de vakantie. En samen met prof. dr. Bas Bloem werken we tenslotte in het project ParkinsonNext aan een versie voor Parkinson-patiënten.

Veilig gevoel
De ThuismeetApp neemt de noodzaak weg om voor relatief kleine handelingen of controles de deur uit te moeten. Daarnaast is de mogelijkheid om contact te hebben via de iPad een extra voordeel voor de patiënt.  Meneer Blom is erg enthousiast over het feit dat hij de verpleegkundige straks gewoon mag beeldbellen;  hulp is nooit ver weg mocht hij zich niet lekker voelen. Een veilig gevoel!

Beeldbellen gaat zo:

Meer weten over deze toepassingen? Neem contact op met projectleider Ruud van Uden via r.vanuden@focuscura.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Geef een reactie

Vul uw gegevens in
Beta