Toestemming geven voor het delen van je medische gegevens: een bewuste keuze!

Stel, u maakt tijdens een wandeling in het weekend een flinke val u en gaat naar de huisartsenpost van een nabijgelegen ziekenhuis. Of u bent een weekendje weg en moet vanwege een allergische reactie langs bij een andere huisarts. Bij een voor u onbekend ziekenhuis of huisarts kan het prettig zijn dat de arts daar op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis en eventuele medicatie. Daarvoor hebben we in Nederland het Landelijk Schakelpunt, afgekort LSP. Dankzij het LSP kan een arts relevante medische gegevens, die nodig kunnen zijn voor uw behandeling, inzien. Maar wel alleen als u daar persoonlijk toestemming voor heeft gegeven. Wist u dat u een keuze heeft?

Het Landelijk Schakelpunt is een digitaal systeem om medische gegevens te delen. Zorgverleners die aangesloten zijn op het LSP kunnen via hun ICT-systeem informatie van een patiënt opvragen. Zo kunt u als patiënt terecht bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost in een andere stad en toch op een veilige manier geholpen worden. 

Wie ziet wat? 

Uw gegevens worden niet opgeslagen in het LSP. Deze blijven bewaard op de computer van de huisarts of de apotheek. Het LSP is een infrastructuur, een soort elektronische snelweg, waarmee beveiligd gegevens worden gedeeld. Via het LSP kunnen deze gegevens alleen worden opgevraagd door - en verstuurd worden naar - een zorgverlener met wie u een behandelrelatie heeft. U kunt als patiënt zelf online inzien wie welke gegevens van u heeft opgevraagd en waarom. Zo houdt u altijd controle. 

De apotheek, waarnemend huisarts of medisch specialist kunnen via het LSP daarnaast alleen een bepaald deel van uw medische dossier opvragen. Zij kunnen uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), leeftijd en geslacht inzien en een overzicht van uw medicatiegebruik. De waarnemend huisarts op de huisartsenpost kan ook een samenvatting van uw huisartsendossier opvragen. In deze samenvatting staan informatie over uw contact met de huisarts in de laatste vier maanden, uw huidige gezondheidsproblemen, voorgeschreven medicijnen, bekende allergieën en eventuele andere bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend huisarts. 

Ikgeeftoestemming.nl 

Zorgverleners kunnen niet ‘zomaar’ of achter uw rug om bij uw medische gegevens. Een apotheker of waarnemend huisarts kan alleen maar uw gegevens via het LSP opvragen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Sterker nog: zonder uw toestemming mogen andere zorgverleners uw gegevens niet inzien via het LSP, ook niet bij noodgevallen. 

Toestemming geven voor het delen van uw gegevens moet u doen bij alle verschillende zorgverleners. Als u toestemming heeft gegeven aan uw eigen huisarts om uw gegevens beschikbaar te stellen, dan betekent niet dat dit automatisch ook geldt voor uw gegevens bij de apotheek. U zult bij de apotheek (of apotheken als u bij meerdere komt) ook nog toestemming moeten geven voor het uitwisselen van medische gegevens. 

Deze toestemming kunt u regelen door een toestemmingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij uw huisarts en of apotheek. U kunt ook direct in de praktijk of bij de apotheek mondeling deze toestemming regelen. Tenslotte kunt u digitaal toestemming geven via de website Ikgeeftoestemming.nl. Om in te loggen op deze site heeft u DigiD met SMS-authenticatie nodig. 

Op de website ikgeeftoestemming.nl kunt u met uw DigiD digital toestemming geven voor het delen van uw medische gegevens

Op Ikgeeftoestemming.nl zoekt u eerst uw huisarts op. U kunt zoeken op achternaam, plaats en type zorgverlener (huisarts, apotheek of gezondheidscentrum). Als u de juiste persoon gevonden heeft, dan kunt u kiezen uit twee opties: 

  • Ja: ik wil dat mijn belangrijkste medische gegevens bij bovengenoemde zorgverlener elektronisch uitgewisseld kunnen worden.
  • Nee: ik wil niet dan mijn belangrijkste medische gegevens bij bovengenoemde zorgverlener elektronisch uitgewisseld kunnen worden.

Een bewuste keuze 

Als u de huisartsenpraktijk toestemming geeft, dan wordt dit bij de huisarts in uw dossier verwerkt. Vanaf dat moment zijn uw medische gegevens beschikbaar voor andere zorgverleners. U kunt uw toestemming ook weer intrekken, dat gaat via het ‘Status overzicht’ op de website Ikgeeftoestemming.nl

Zorgverleners en patiënten hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor goede zorg. Voor u als patiënt betekent dit: wees bewust van het feit dat er een actie van je verwacht wordt. Niks doen is een keuze voor geen toestemming. Dat betekent dus dat uw medische gegevens, zoals uw adres, informatie over medicatie of allergieën, niet bekend zijn bij andere zorgverleners in geval van nood. Wees geïnformeerd en neem een beslissing of u wel of geen toestemming geeft.

Meer informatie over het geven van toestemming voor het delen van uw medische gegevens vindt u in onze Kennisbank.

 

1 reactie

Reageren