Verdubbeling aantal patiëntportalen bij Nederlandse ziekenhuizen

In Nederland zijn patiëntportalen in opkomst. Sommige ziekenhuizen zijn al jaren met een portaal bezig en hebben al vele gebruikers, andere ziekenhuizen beginnen net en zijn nog druk bezig om hun portaal onder de aandacht van patiënten te brengen. Om inzicht te krijgen in ervaringen en behoeften van patiënten met deze portalen, deed Patiëntenfederatie Nederland onlangs een onderzoek onder ruim drieduizend mensen. Door dit onderzoek werd onder andere duidelijk welke behoeften patiënten hebben bij het gebruiken van een portaal. Maar ook welke portalen goed of juist minder goed scoren bij patiënten. De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort bekend gemaakt. In dit blog wordt alvast een tipje van de sluier opgelicht.

Dat het in steeds meer ziekenhuizen mogelijk is om online (een deel) van uw medische gegevens die het ziekenhuis over u bijhoudt in te zien, heeft onder andere te maken met een wetsvoorstel van onze minister van volksgezondheid. In dit wetsvoorstel staat dat alle artsen vanaf 1 januari 2020 medische gegevens van hun patiënten niet alleen op papier, maar ook digitaal ter beschikking moeten stellen. Daarnaast is er vanuit het ministerie van Volksgezondheid een groot subsidieprogramma gestart, genaamd Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP), om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen vóór 2020 op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal kunnen uitwisselen met de patient. 

Met het VIPP programma zal de (door)ontwikkeling van patiëntportalen de komende jaren versneld worden


Een patiëntportaal biedt naast inzage in (een deel van) uw medisch dossier, bijvoorbeeld uw medicatieoverzicht of uitslagen van een onderzoek, soms ook de mogelijkheid om online een afspraak te maken of een e-consult te doen. Het verschilt per ziekenhuis of er al een portaal voor patiënten ontwikkeld is en welke diensten er binnen dit portaal worden aangeboden. Vorig jaar juli stelde Nictiz een lijst op met de ziekenhuizen die op dat moment over een patiëntenportaal beschikten. Dit waren destijds 22 ziekenhuizen. Deze lijst is sindsdien op DigitaleZorgGids geactualiseerd in het artikel: ‘Heeft uw ziekenhuis al een patiëntportaal?’. Uit ons onderzoek blijkt dat er momenteel in ieder geval 40 ziekenhuizen over een portaal beschikken. In een jaar tijd dus bijna een verdubbeling van het aantal portalen in Nederland.

Goede voorbeelden

Van de drieduizend ondervraagden maken 647 patiënten gebruik van een patiëntportaal. Zij beoordelen hun portaal met een gemiddeld rapportcijfer van 6.9. Dat sommige portalen al langer meegaan dan anderen, dat blijkt ook uit de eerste onderzoeksresultaten. Er zitten namelijk behoorlijke verschillen in de ervaringen van patiënten met hun portaal. Een aantal positieve voorbeelden zijn UMC Utrecht (‘Mijn UMC Utrecht’: gemiddeld 7.9 op basis van 47 ervaringen) en Deventer Ziekenhuis (‘MijnDZ’: 7.5 op basis van 26 ervaringen).  

Mijn UMC Utrecht wordt op basis van gegevens uit ons onderzoek positief ervaren 

Wat vinden patiënten eigenlijk prettig aan het patiëntportaal? Een van de deelnemers geeft aan dat het fijn is dat het portaal vol informatie staat: van parkeren, tot bezoektijden, de apotheek, een plattegrond en de klachtencommissie. “De teksten zijn in meerdere talen beschikbaar en je kunt de tekst ook voor laten lezen zodat je kunt luisteren.” Een andere patiënt vertelt dat het voor hem fijn is dat het overzicht met uitslagen zeer compleet is. “CT-scans, röntgenfoto’s, MRI-scans: ik kan alles bekijken.”

Een andere deelnemer aan het onderzoek vult aan dat het prettig is om de briefwisseling met de huisarts in te kunnen zien en nog een andere patiënt vult aan: “Ik kan zelf alle informatie zien, ook wanneer dit niet blijkt te kloppen. Ik heb zelf een 100% up to date medicatieoverzicht, waardoor ik meteen zie als mijn medicatieoverzicht in het ziekenhuis niet klopt. Ook als ik stop met bepaalde medicatie, dan kan ik dat in het portaal laten wijzigingen.” 

Een van de deelnemers geeft aan in twee ziekenhuizen onder behandeling te zijn, waarbij het ene ziekenhuis wel een portaal biedt en de andere niet. “Ik mis het om in dat andere ziekenhuis geen portaal te hebben. Die online omgeving geeft mij namelijk inzicht, overzicht en begrip.” 

"Ik mis het om in dat andere ziekenhuis geen portaal te hebben. Die online omgeving geeft mij namelijk inzicht, overzicht en begrip."

Deelnemer die twee ziekenhuizen bezoekt

Onderzoeksresultaten

Binnenkort zal de uitslag van het onderzoek naar patiëntportalen in Nederlandse ziekenhuizen worden gepubliceerd. Wij zullen deze resultaten met u delen en u door middel van verschillende blogs van tekst en uitleg te voorzien. 

Bekijk in de tussentijd op deze site alvast de inmiddels ruim 100 verzamelde reviews van patiënten met de verschillende portalen in Nederland. Klik eerst via het artikel ‘Heeft uw ziekenhuis al een portaal?’ op het desbetreffende ziekenhuis. Onder het submenu ‘Reviews’ vindt u vervolgens de reacties van gebruikers.

Er zijn nog geen reacties

Reageren