Waar kun je de privacyverklaring in een app vinden?

Apps hebben vaak toegang tot allerlei persoonlijke gegevens die op je telefoon staan. Denk aan contacten, locatie, foto’s en social media. Het is belangrijk om te weten wat een bedrijf met die gegevens gaat doen, zodat jij ervoor kan kiezen om wel of geen toestemming te geven.

Wie je vrienden zijn, waar je bent en welke foto’s je hebt zijn persoonlijke gegevens. Dit zijn gegevens van jou en laat je niet snel aan een vreemde zien of weten. Voor apps geldt hetzelfde. Zij hoeven om de app te laten werken niet altijd te weten waar je bent en welke mensen je volgt op social media.

Welke gegevens de app van jou verzamelt 

In de privacyverklaring staat welke gegevens een app van jou verzamelt, waarom ze die verzamelen en wat er met jouw gegevens gebeurt. Apps die geen persoonsgegevens verzamelen, hoeven geen privacyverklaring te hebben. Per app verschilt waar de privacyverklaring staat. De onderstaande plekken komen het vaakst voor:

  • In de Playstore en Appstore is er een vaste plek voor de privacyverklaring: 

- Webversie Playstore: Aanvullende informatie -> Distributieovereenkomst -> Privacyverklaring
- Webversie Appstore: Informatie -> Privacyverklaring

Soms staat de privacyverklaring ook op een andere plek:

- In de voorsteltekst zelf
- Meer lezen -> App info -> App machtigingen
- Meer lezen -> Over deze app

  • In de app zelf onder bijvoorbeeld het kopje:

- Over ons/ info/ service
- Instellingen
- Of ergens anders onderaan

  • Op de website van de app(eigenaar):

- Bijna altijd onderaan

Lees de privacyverklaring goed en denk na of je die gegevens wel met de app wil delen. Zijn de gegevens nodig om de app te laten werken?

De volgende keer: Wat staat er in een privacyverklaring en wat kun je ermee?

Meer weten?

- Waarom zijn veel gezondheidsapps gratis?
Wat zijn de voordelen en nadelen van gezondheidsapps?

15 augustus 2019
Waar kun je de privacyverklaring in een app vinden?

Er zijn nog geen reacties

Reageren