Welke informatie wilt u graag hebben van uw huisarts?

Zoals u laatst heeft kunnen lezen werken de Patiëntenfederatie en de NHG, Nederlandse organisatie voor huisartsen, momenteel aan richtlijn voor digitale gegevensuitwisseling tussen huisarts en patiënt. De conceptversie van deze richtlijn werd begin november in een focusgroep besproken. Daar werd met patiënten en zorgverleners besproken wat relevante informatie is om onderling uit te wisselen, maar ook wat de knelpunten daarbij zijn.

De hoofdvraag tijdens de focusgroep voor de patiënten luidde als volgt: als je digitaal informatie kunt krijgen van de huisarts, welke informatie wil je dan? Met name meer informatie over de communicatie tussen zorgverleners, daar hebben patiënten behoefte aan, vertelt Margo, senior-beleidsmedewerkers bij de Patiëntenfederatie. “Tijdens de focusgroep gaven zij aan dat ze graag inzichtelijker willen hebben wat er tussen zorgverleners uitgewisseld wordt. Ze willen inzage in de brieven, zodat ze weten wat er wanneer naar welke zorgverlener wordt gecommuniceerd over hen.” Andere informatie die volgens patiënten relevant is om terug te krijgen van de huisarts zijn de uitslagen van onderzoeken, informatie over verschillende behandelmogelijkheden én verwachte resultaten van een behandeling of medicatie. Maar ook de samenvatting van het gesprek in de spreekkamer: wat is er besproken, wat zijn de mogelijkheden en consequenties. “Ook stelde een patiënt voor om tips op te nemen van de assistente over informatie die een patiënt vast thuis op kan zoeken om zich voor te bereiden”, vertelt Margo. 

Wat wilt de huisarts weten? 

Aan de aanwezige huisartsen werd ook gevraagd wat voor hen relevante informatie is om van de patiënt te ontvangen. “Zij stelden onder andere voor om patiënten pijn te laten monitoren (frequentie en mate van pijn), eigen (niet voorgeschreven) medicatie, allergieën en immuniteit bij medicijnen bij te laten houden, net als behandelingen buiten de reguliere zorg. Maar ook familiegeschiedenis, erfelijkheid of problemen in de familiesfeer is relevante informatie voor de huisarts om teruggekoppeld te krijgen van een patiënt.” 

Knelpunten 

Zowel de huisartsen als de patiënten waren het erover eens dat uitwisseling van meer informatie onderling ervoor zorgt dat het medische dossier van de patiënt verbetert. “Het zorgt voor een meer gelijkwaardige relatie tussen de patiënt en de huisarts en creëert meer openheid.” Maar er worden ook knelpunten en risico’s genoemd die komen kijken bij digitale gegevensuitwisseling tussen huisartsen en patiënten. Is het voor een patiënt begrijpelijk wat de huisarts opschrijft? En, als een huisarts weet dat de patiënt zijn of haar aantekeningen in kan zien, gaat hij of zij dan niet expres moeilijke onderwerpen omzeilen? “Sommige huisartsen waren er wel huiverig over om ‘zomaar’ hun aantekeningen te delen. Soms zijn het vermoedens, dingen die niet zijn vastgelegd, maar die volgens hen een waarnemend huisarts wel moet weten. Dat is niet per se informatie die direct met de patiënt gedeeld moet worden.” 

Daarnaast kwamen ook privacy-issues aan bod: is de veiligheid van patiënten gewaarborgd bij een digitaal systeem voor gegevensuitwisseling? Ook de angst voor hacken werd besproken. 

Jip & Janneke taal 

Maar er werden ook mogelijke oplossingen besproken voor deze knelpunten. Zo moeten er regels komen wat je als patiënt zelf in het dossier kan zetten en moet er afgesproken worden wie welke specifieke informatie in kan zien. Huisartsen moeten daarnaast proberen meer Jip & Janneke taal te gebruiken en ingewikkelde, medische termen zoveel mogelijk mijden. En het kan al schelen als de huisarts voorleest wat hij of zij opschrijft over de patiënt na een consult en laat weten wat hij of zij doorgeeft aan een andere zorgverlener. 

Volgende stap: externe review 

De wensen, tips en adviezen verzameld tijdens de focusgroep zijn inmiddels verwerkt in de nieuwste versie van de richtlijn. De volgende stap is een externe review. Dat houdt in dat de richtlijn breder verspreid wordt onder meer organisaties (niet alleen NHG en Patiëntenfederatie). Daarna kan de richtlijn worden vastgesteld en moet er nagedacht worden hoe er aandacht voor de richtlijn gegenereerd kan worden. “Huisartsen moeten de noodzaak van de richtlijn in gaan zien en er gebruik van maken, maar ook patiënten horen tegen die tijd te weten dat er een richtlijn is voor het elektronisch uitwisselen van gegevens met de huisarts.”

13 januari 2017
Welke informatie wilt u graag hebben van uw huisarts?

Er zijn nog geen reacties

Reageren