Wie bepaalt welke gegevens u met uw huisarts mag (of moet) uitwisselen?

Er zal de komende jaren van alles gaan veranderen als het gaat om inzage in - en uitwisseling van - onze medische gegevens. Begin oktober is er een wetsvoorstel aangenomen dat ervoor moet zorgen dat iedereen in 2019 digitale inzage in zijn of haar medische dossier heeft. Maar het blijft niet bij een eenzijdige uitwisseling van arts naar patiënt. Volgens de Patiëntenfederatie Nederland wordt het online dossier op den duur zo ingericht dat patiënten zelf ook informatie kunnen bijhouden en delen met hun zorgverlener.

Als voorbereiding op deze ontwikkelingen heeft de Patiëntenfederatie samen met de NHG, de Nederlandse organisatie voor huisartsen, een richtlijn ontwikkeld. De Patiëntenfederatie vervult daarbij de rol van de patiëntvertegenwoordiger – wat is belangrijk voor patiënten – en de NHG bekijkt de ontwikkeling vanuit de beroepsgroep, in dit geval de huisarts. In de praktijk zult u als zorggebruiker niet direct iets merken van de richtlijn, maar het is wel iets waar u uw huisarts na 2019 naar kunt vragen. 

“Kortgezegd houdt de richtlijn in dat we samen willen afspreken welke gegevens huisartsen op welke manier uitwisselen met hun patiënten”, vertelt Margo Brands. Brands is senior-beleidsmedewerker bij de Patiëntenfederatie en heeft samen met Khing Njoo van de NHG de richtlijn geschreven. 

Margo Brands is senior-beleidsmedewerker bij Patiëntenfederatie Nederland

Vertaalslag 

‘Op welke manier’, het technische gedeelte van die gegevensuitwisseling, daar hebben Brands en haar collega nog geen antwoord op. “Simpelweg het HIS, het huisartseninformatiesysteem waarin de huisarts patiëntendossier bijhoudt, openzetten is geen optie. Het idee is dat op den duur iedere patiënt een digitale, persoonlijke gezondheidsomgeving heeft. Die omgeving zou wel kunnen koppelen met het HIS, zodat de informatie die daarin bijgehouden wordt automatisch gedeeld wordt met de patiënt. Maar hoe die koppeling precies werkt, dat weten we nog niet.” 

Wat ze wel weten, vertelt Brands, is dat het noodzakelijk is dat er een vertaling van het dossier van de huisarts plaatsvindt. “Om een voorbeeld te noemen: de huisarts heeft het bijvoorbeeld over ‘episodes’ in zijn of haar dossier. Als jij naar de huisarts gaat met een klacht, dan wordt er een ‘episode’ geopend. Voor de meeste mensen is dat echter geen herkenbaar begrip, dus zal de informatie uit het dossier van de huisarts zo vertaald moeten worden dat de patiënt het begrijpt. Je moet weten dat het over jouw klacht gaat waarmee jij bij de huisarts bent geweest.” 

Heeft u bijwerkingen gekregen? 

‘Welke gegevens’ er uitgewisseld kunnen of zelfs moeten worden, dat wordt wel concreter beschreven in de richtlijn. “We streven ernaar dat er op den duur een persoonlijke gezondheidsomgeving voor patiënten wordt ingericht, waar de informatie van de huisarts in terecht komt en waar patiënten zelf ook gegevens in op kunnen slaan. Welke bijwerking heeft uw medicatie, hoe voelt u zich of hoeveel beweging krijgt u op een dag? Het idee is dat de huisarts die gegevens ook in kan zien, als de patiënt daar toestemming voor geeft.” 

Waarom nu al een richtlijn? 

Over drie jaar wordt de inzage in het elektronische dossier pas verplicht, waarom werken de NHG en de Patiëntenfederatie nu al aan een richtlijn? “We zien dat steeds meer huisartsen en andere zorgverleners nu al werken met patiënten portalen, websites of apps waarin ze patiënten toegang geven tot hun eigen gegevens. We weten dat er in de praktijk al van alles gebeurt, dus daar willen wij met onze richtlijn op in spelen. Het is namelijk van groot belang dat die uitwisseling wel goed en veilig verloopt.” 

Het deel van de richtlijn dat draait om het uitwisselen van gegevens van de patiënt naar de huisarts, is echter toekomstmuziek. “We weten dat dit nog nauwelijks gebeurd, maar we streven er wel naar dat de uitwisseling tussen arts en patiënt geen eenrichtingsverkeer is, maar dat patiënten ook informatie over zichzelf kunnen aandragen en de arts hier weer gebruik van kan maken.” 

Focusgroep

De conceptversie van de richtlijn is inmiddels af. Daarmee is een begin gemaakt. Op 1 november is de richtlijn in een focusgroep met enkele huisartsen en patiënten gedeeld en bediscussieerd. Benieuwd wat daar uit kwam? U leest het binnenkort in een nieuwe update over de richtlijn.

9 december 2016
Wie bepaalt welke gegevens u met uw huisarts mag (of moet) uitwisselen?

Er zijn nog geen reacties

Reageren