Gedragscode

Op DigitaleZorgGids kan je een review schrijven over een digitaal zorgproduct. De review die je schrijft, helpt andere gebruikers bij het maken van een keuze. De producteigenaar (dit kan een zorgverlener zijn, maar ook de ontwikkelaar van het digitaal zorgproduct) waarover je een review schrijft, weet dankzij jou wat er goed gaat en wat beter kan.

Waarom gebruiken we een gedragscode?

Je review helpt andere mensen bij het maken van een keuze voor een digitaal zorgproduct en draagt bij aan verbetering van het digitaal zorgproduct. Zeker als je review voldoet aan een paar regels die we in de gedragscode hebben opgesteld. Regels die je helpen bij het schrijven van een goede en bruikbare review.

Gedragscode

  1. Beoordeel het digitaal zorgproduct en niet de aanbiedende zorgverlener.
  2. Geef een toelichting bij je review. Vertel alleen over je eigen ervaring met het digitaal zorgproduct als patiënt of als naaste, als zorgverlener of als zorgexpert. Schrijf niet iets op dat je van anderen hebt gehoord.
  3. Schrijf een review over een recente ervaring met het digitaal zorgproduct. We plaatsen geen reviews over ervaringen van langer dan één jaar geleden.
  4. Schrijf je review in kleine letters.
  5. Beschrijf feiten of ervaringen en geen vermoedens. Wij plaatsen geen reviews waarin staat dat je door het digitaal zorgproduct lichamelijke of financiële schade heeft geleden. Ook plaatsen wij geen suggesties over of beschuldigingen van strafbare feiten zoals mishandeling, fraude en oplichting.
  6. Schrijf per digitaal zorgproduct niet meerdere reviews met vergelijkbare inhoud. Dubbele reviews plaatsen we niet.
  7. Gebruik fatsoenlijke taal. We plaatsen geen scheldwoorden of oproep tot actie.
  8. Een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten, zoals je naam, e-mail, telefoonnummer of adres. Zet geen reclame, spam en links naar andere websites in je review.
  9. Als je een e-mailadres met een beperkte geldigheidsduur gebruikt, plaatsen wij je review niet. Dit omdat wij niet met je in contact kunnen komen na verloop van de geldigheidsduur. Een voorbeeld van een tijdelijk e-mailadres is [naam]@ikbenspamvrij.nl.

Wat doet de redactie met je review?

Je stuurt uw review in. Vervolgens krijg je een e-mail met een bevestigingslink. Nadat je hierop hebt geklikt, gaat de review naar de redactie. De redactie doet een aantal checks, zoals kijken of de review aan de gedragscode voldoet. Voldoet je review aan de gedragscode, dan wordt je review geplaatst en krijg je een e-mail ter bevestiging. Voldoet je review niet aan de gedragscode, dan vraagt de redactie om een aanpassing zodat de review wel geplaatst kan worden. De redactie houdt zich te allen tijde het recht voor om bij (vermoedens van) misbruik van de mogelijkheden van DigitaleZorgGids maatregelen te nemen waaronder het verwijderen van reviews en het blokkeren van e-mailadressen en/of ip-adressen. 

Privacy digitaal zorgproduct

Indien je twijfels hebt over je privacy bij het gebruik van een digitaal zorgproduct, dan kun je dit uiteraard vermelden in je review. Als je een ernstige klacht hebt, adviseren wij je om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens 

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van de review?

Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je review. Ook nadat de redactie de review heeft getoetst aan de hand van de gedragscode en deze online heeft geplaatst.

(Her)gebruik bijdragen

DigitaleZorgGids kan besluiten (delen van) uw anonieme verhaal te publiceren in andere media. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: televisie, radio, internetsites, mobiele informatiedragers en printmedia. Door een review te plaatsen op DigitaleZorgGids stem je op voorhand onvoorwaardelijk en eeuwigdurend in met genoemd gebruik van jouw review.

Beleid oneigenlijke reviews

Wat wordt beschouwd als oneigenlijke review?

In de gedragscode van DigitaleZorgGids stellen we dat reviews moeten worden geschreven door patiënten, zorgverleners of zorgexperts die zelf het digitaal zorgproduct hebben gebruikt (of door iemand die hen daarbij heeft ondersteund). Elke poging om de bezoeker/lezer te misleiden, te beïnvloeden of zich voor iemand anders uit te geven, wordt gezien als een oneigenlijke review waartegen wij zullen optreden. De volgende zaken worden specifiek als oneigenlijke review verdacht bestempeld:

1. Pogingen door of namens een producteigenaar van het digitaal zorgproduct om zijn/haar reputatie te versterken door:
- zelf een review te schrijven over het eigen digitaal zorgproduct.
- zelf een review te plaatsen namens een patiënt/cliënt.
- op andere wijze ontvangen feedback (uit eigen onderzoek of antwoordkaarten) zelfstandig te plaatsen als review tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen met de redactie van DigitaleZorgGids.
- druk uit te oefen op patiënten/cliënten om negatieve reviews te laten verwijderen.
- een vergoeding aan te bieden in ruil voor reviews.
- het inhuren van een derde partij om valse reviews in te dienen.
- zich uit te geven voor iemand anders op wat voor manier dan ook.

2. Pogingen om een producteigenaar van een digitaal zorgproduct te beschadigen door stelselmatig oneigenlijke (negatieve) reviews te plaatsen.

3. Pogingen van een patiënt om herhaaldelijk een producteigenaar van een digitaal zorgproduct in positief/negatief daglicht te stellen.

Hoe ontdekt DigitaleZorgGids oneigenlijke reviews?

Naast een aantal procesmatige en technische controles hanteert DigitaleZorgGids nog een aantal andere controles. We kunnen echter niet precies vertellen hoe we oneigenlijke reviews opsporen omdat dit mensen mogelijk op het spoor zet van hoe het systeem omzeild kan worden. Wat we wel kunnen zeggen, is dat we veel tijd en geld steken in het zuiver houden van de reviews op DigitaleZorgGids. Dit brengt ons regelmatig op het spoor van oneigenlijke reviews.

Waarom vraagt DigitaleZorgGids niet om een bewijs van behandeling of vertrouwde login?

DigitaleZorgGids wil graag een open en laagdrempelig platform zijn voor patiëntreviews. Extra handelingen, bijvoorbeeld inloggen op basis van een digiD, betekent een flinke barrière voor een ieder die onze website wil gebruiken. Dit achten wij momenteel niet gewenst.

Wat gebeurt er als we oneigenlijke reviews vinden van een digitaal zorgproduct?

Als we - na redactioneel onderzoek - hebben vastgesteld dat er oneigenlijke reviews geschreven zijn voor, door of over een producteigenaar van een digitaal zorgproduct, verwijderen we de oneigenlijke review direct. Mocht er sprake zijn van een herhaaldelijk ofwel georganiseerd programma, dan aarzelen we niet hiervoor ook in onze mediakanalen specifieke aandacht aan te besteden. Ook het nemen van verdere stappen behoort in dat geval tot de mogelijkheden.

Zijn er bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het plaatsen van oneigenlijke reviews?

Helaas zijn er inderdaad bedrijven die diensten aanbieden op dit gebied. We houden deze waar mogelijk in samenwerking met andere uitgevers van websites scherp in de gaten.

Is het illegaal om oneigenlijke reviews te plaatsen of te stimuleren?

Naast dat het een overtreding is van onze gedragscode en het je reputatieschade oplevert, is het onethisch en bovendien ook illegaal onder de EU Unfair Commercial Practices Directive (De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken).

Zie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/unfair-commercial-practices-law/unfair-commercial-practices-directive_en 

En http://www.theregister.co.uk/2007/02/14/eu_online_shill_ban