Kennisartikel

Check je app

Een app downloaden is zo gedaan. Maar gaat de app veilig om met jouw gegevens? En zijn de metingen in de app betrouwbaar? Dat is voor de meeste mensen lastig te zien. Gelukkig zijn er organisaties die apps checken. Maar helaas niet alle apps. Wat kan jij zelf doen? Deze tips kunnen je helpen, maar garanderen niet dat een app veilig is.

Inhoudsopgave

  • Check of jouw app een label heeft
  • Als je een app wilt downloaden

Check of jouw app een label heeft


Soms is een app al gecheckt door een organisatie. En soms krijgt een app een label. Dat is handig voor jou. Alleen niet elke organisatie checkt hetzelfde. En niet elk label betekent dus hetzelfde.

GGD Appstore

De GGD Appstore toetst apps op gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, onderbouwing en privacy. Het toetsingsrapport is te lezen op GGD Appstore.

CE-markering

Als een app voor een medische diagnose of behandeling wordt gebruikt, kan het zijn dat deze een CE-markering nodig heeft. De CE-markering betekent dat de app voldoet aan de Europese eisen voor veiligheid, gezondheid, milieu- en consumentenbescherming. Het is geen keurmerk en garandeert niet de kwaliteit van het product of klinische relevantie voor het stellen van een bepaalde diagnose. Deze eisen staan in de Wet op de medische hulpmiddelen. Ook zegt het dat de kans klein is dat jij de app verkeerd kan gebruiken. Maar de CE-markering zegt maar een klein beetje over de daadwerkelijke kwaliteit van de app.

MedMij-label

Als jouw persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) een MedMij-label heeft, dan kan je je medische gegevens verzamelen bij een zorgverlener die ook een MedMij-label heeft. Een PGO of zorgverlener krijgt alleen het MedMij-label als zij medische gegevens goed beveiligen. De PGO's op deze website hebben altijd een MedMij-label.on)

Als je een app wilt downloaden

1. Lees goed de voorwaarden van de app om te kijken tot welke informatie en functionaliteit je de app toegang geeft.

2. Lees het privacy statement

Wat gaat een app met jouw gegevens doen? Dat staat beschreven in het privacy statement van de app. Van Google en Apple moet een app zo’n document hebben. Je kunt dit document dan ook lezen via de appstore of playstore. Bepaal zelf wat jij belangrijk vindt. De belangrijkste aandachtspunten voor jou om op te letten zijn dat de app:

  • jou om toestemming vraagt voor het gebruik van je persoonsgegevens vóórdat de app informatie van je telefoon haalt of daarop informatie plaatst
  • je apart toestemming vraagt voor de verschillende soorten persoonsgegevens die de app gebruikt
  • duidelijke en begrijpelijke doelen aangeeft waarvoor de app jouw gegevens gebruikt en deze doelen niet tussentijds wijzigt zonder jouw toestemming
  • je gegevens niet langer bewaart dan jij nodig vindt
  • je de mogelijkheid geeft jouw toestemming in te trekken, de app te de-installeren en de verzamelde persoonsgegevens te verwijderen
  • alleen gegevens verzamelt die echt nodig zijn voor de werking van de app
  • jouw persoonsgegevens voldoende beveiligt.

3. Bekijk de toestemmingen die een app vraagt

Apps kunnen toegang vragen tot je contacten, berichten, foto's, camera, locatie en microfoon. Een e-consultapp heeft bijvoorbeeld de microfoon nodig. En een hardloopapp je locatie. Maar heeft de e-consultapp toegang tot vrienden nodig? En de hardloopapp toegang tot je berichten? Denk goed na over wat jij acceptabel vindt voordat je de app toestemming geeft tot allerlei gegevens. Je kunt er ook voor kiezen om je locatie niet continu aan te zetten, maar alleen wanneer jij dat nodig vindt. Welke functies een app mag gebruiken kun je zien en beheren onder: instellingen -> apps. Per app kun je de machtigingen of toestemmingen inzien en beheren.

4. Regelmatig apps updaten

De ontwikkelaars van apps brengen regelmatig updates uit. Updates die niet alleen de functionaliteit verbeteren, maar ook de beveiliging. Installeer deze updates zodat je kunt genieten van de nieuwe mogelijkheden, maar de app is zo bovenal veilig.