Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij je over de bescherming van je persoonsgegevens op DigitaleZorgGids.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wanneer je een ervaring deelt op DigitaleZorgGids of contact opneemt met de redactie van deze website, wil je dat je persoonsgegevens zorgvuldig worden beschermd en niet bij anderen terechtkomen. Daarom gaat Patiëntenfederatie Nederland, de eigenaar van DigitaleZorgGids, uiterst zorgvuldig met je persoonsgegevens om. We doen dat volgens de Algemene verordening gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Ervaringsverhalen (zorg apps)

Je kan als patiënt (zorggebruiker) een ervaring delen met anderen via de redactie van digitalezorggids.nl. De persoonlijke gegevens die op de digitalezorggids.nl website worden getoond worden uitsluitend gebruikt om de ervaringen te personaliseren. Dit gaat dan om voornaam, onderwerp, aandoening en afbeelding. Indien gewenst worden de persoonlijke gegevens en afbeelding geanonimiseerd. Bij de redactie is tevens je e-mailadres bekend om contact met je op te kunnen nemen voor een interview, deze wordt echter nooit gepubliceerd.

Ervaringen (PGO's)

Je kan als PGO-gebruiker jouw ervaring met een bepaalde PGO delen op digitalezorggids.nl, zodat anderen dit kunnen lezen. Deze gepubliceerde ervaringen zijn volledig anoniem voor bezoekers van onze website.

De redactie van digitalezorggids.nl verwerkt naast jouw ervaring alleen jouw e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens worden niet gepubliceerd.

E-mailadres

Jouw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt door de redactie van digitalezorggids.nl om de afkomst van een ervaring te bevestigen en om jou, als inzender, op de hoogte te brengen van veranderingen rondom de status van jouw ervaring of om je te vragen meer uitleg te geven over jouw ingezonden ervaring.

IP-adres

Jouw IP-adres is niet zichtbaar voor de redactie maar wordt wel verwerkt om na te gaan of de waardering van een PGO betrouwbaar is. Met als doel om het plaatsen van valse ervaringen te voorkomen.

Doorgifte van je gegevens

Jouw gegevens worden niet voor andere dan de hierboven omschreven doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of je daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming hebt gegeven. Wel kunnen we voor het verwerken van je gegevens derde partijen inschakelen, b.v. voor hosting. In dergelijke gevallen sluiten we altijd een verwerkersovereenkomst af en borgen we de veilige omgang met je gegevens.

Bewaartermijn

Als jouw ervaringsverhaal of PGO-ervaringwordt gepubliceerd, dan bewaren we jouw ervaring en jouw persoonsgegevens maximaal . We vinden het belangrijk dat als je, ook na een aantal jaar, jouw ervaring wilt aanpassen of verwijderen, dit mogelijk blijft. Dit kan alleen als we gegevens hebben waarmee we kunnen controleren dat jij degene bent die de ervaring heeft geschreven.

Grondslagen voor verwerking

Wij verwerken gegevens t.a.v. de PGO-ervaringen op basis van de toestemming die we je vragen bij het achterlaten van een ervaring.

De verwerking van je IP-adres ter voorkoming van misbruik bij het plaatsen van ervaringen baseren we op een gerechtvaardigd belang, namelijk ons belang om een objectief platform te kunnen bieden en borgen met informatie t.a.v. zorgapplicaties en de meerwaarde van digitale zorg.  

De gegevens die we verwerken bij de ervaringsverhalen van gezondheidsapps verwerken we op basis van een overeenkomst die we met je sluiten bij het afnemen en publiceren van het interview. De bijzondere persoonsgegevens die we daarbij verwerken, verwerken we op basis van een journalistieke vrijstelling omdat die relevant zijn voor de inhoud van het artikel. Dit heeft echter wel gevolgen voor de rechten die je hierop kunt uitoefenen, zo vervallen daarmee je AVG rechten zoals verderop in deze verklaring benoemd. Je hebt voor deze gegevens dus bijvoorbeeld niet het recht om toestemming weer in te trekken of de verwerking ongedaan te maken.

Als je contact opneemt met de redactie via email wordt in ons systeem ten minste opgeslagen: je mailadres, het onderwerp dat je invult en de vraag die je stelt. Deze gegevens gebruiken wij alleen om met je te kunnen communiceren, dat is dan ook ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking hiervan. Deze informatie gebruiken wij niet voor andere doeleinden.

Gebruik en beheer van je gegevens

Cookies

We gebruiken Google Analytics in samenwerking met Google Tag Manager zodat we in staat zijn om het gedrag op onze website te analyseren. We meten hierbij alleen op hoofdlijnen het gedrag van al onze bezoekers, er wordt dus niets over je individuele gedrag opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens om onze website te verbeteren. Daarom wordt op DigitaleZorgGids gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Lees meer over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid.

Privacy

Om de statistieken van DigitaleZorgGids bij te kunnen houden zonder dat daarbij je privacy in het geding is, gebruiken wij de IP-adressen, zonder de laatste drie getallen. Daarnaast hebben wij, conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, ‘gegevens delen’ uitgezet. Dit betekent dat Google de informatie niet voor andere doeleinden mag gebruiken.

Hoe gaan we om met algemene bezoekersgegevens van DigitaleZorgGids?


Om DigitaleZorgGids te verbeteren, verzamelen we anoniem algemene bezoekersgegevens, zoals de meest bezochte pagina’s en de gemiddelde bezoektijd van de website. Hiermee kunnen we de inrichting van de website verbeteren of meer gerichte informatie op DigitaleZorgGids plaatsen.

Beveiliging persoonsgegevens

Bij de verwerking van je persoonsgegevens handhaaft Patiëntenfederatie Nederland een passend beveiligingsniveau. Dit beveiligingsniveau is met de huidige technische mogelijkheden voldoende om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Je rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als individu een aantal rechten, . In het kort heb je het recht om je eigen gegevens in te zien, te wijzigen, over te (laten) dragen of te laten verwijderen. Als we je gegevens verwerken o.b.v. een gerechtvaardigd belang heb je bovendien ook het recht hier bezwaar tegen te maken.

Wil je gebruik maken van je rechten? Neem dan contact op via het adres onderaan deze verklaring.

Websites van derden

Op DigitaleZorgGids staan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Ons privacy beleid is niet van toepassing op deze websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd het privacy beleid van deze websites.

Wijziging privacy beleid

Door nieuwe ontwikkelingen kunnen we ons privacy beleid aanpassen. Op DigitaleZorgGids staat altijd de laatste versie. We adviseren je om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat je persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Klacht

Mocht je een klacht hebben over de wijze waarop we je gegevens verwerken, dan kun je jouw klacht indienen bij onze functionaris gegevensbescherming (FG) Bas Teeken via info@privacyhelder.nl.

Je hebt daarnaast te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Patiëntenfederatie Nederland helpt je graag verder als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van de privacyverklaring. Je vraag of opmerking wordt zo spoedig mogelijk beantwoord. Je kan jouw vraag of opmerking per e-mail sturen aan: dzg@patientenfederatie.nl, of per post naar onderstaand adres.

Patiëntenfederatie Nederland
Orteliuslaan 871 - 1e verdieping
3528 BE Utrecht

Postbus 1539
3500 BM Utrecht

Laatst gewijzigd, 18 juli 2024