Disclaimer

DigitaleZorgGids is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Deze disclaimer is van toepassing op DigitaleZorgGids. Als je deze website bezoekt, ga je akkoord met de voorwaarden in deze disclaimer. Daarom vragen we je om de disclaimer goed door te lezen.

Informatie


We doen er alles aan om op DigitaleZorgGids en eventuele dochtersites juiste, volledige en actuele informatie te geven. Toch kunnen we niet garanderen dat alle informatie juist, volledig of actueel is. Dit komt doordat een groot deel van de informatie is samengesteld op basis van andere (externe), openbare informatiebronnen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de informatie die via DigitaleZorgGids of haar dochtersites wordt aangeboden. Informatie die voor je van belang is, moet je altijd op juistheid controleren.

PGO-keuzehulp

De informatie op ‘Kies je PGO’ over een specifieke PGO is aangeleverd door de PGO-leverancier. Patiëntenfederatie Nederland is niet verantwoordelijk voor fouten. Zie je iets dat niet klopt? Mail dan naar: dzg@patientenfederatie.nl

Stichting MedMij

Stichting MedMij regelt de veilige uitwisseling van gegevens tussen PGO’s en zorgverleners. MedMij is niet verantwoordelijk voor de uitwisseling tussen een PGO en apps of wearables. Ook worden communicatie functies zoals beeldbellen nog niet via MedMij geregeld. Kijk voor informatie over de veiligheid daarvan in de privacy voorwaarden van de PGO.

Ervaringen met PGO's

PGO-ervaringen worden uitsluitend ingediend door patiënten, zorgverleners en/of zorgexperts die de betreffende PGO zelf gebruikt hebben (of door iemand die hen daarbij heeft ondersteund). De ervaring wordt door onze redactie getoetst aan onze gedragscode voor plaatsing op digitalezorggids.nl. Maar de inzender van een ervaring blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de ervaring. Patiëntenfederatie Nederland is dus niet verantwoordelijk voor ervaringen en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van gepubliceerde ervaringen.

Producten

Op digitalezorggids.nl bieden we informatie over digitale zorgproducten. Het gebruik van deze digitale zorgproducten is op eigen risico. Patiëntenfederatie Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van (het gebruik van) deze digitale zorgproducten.

Hyperlinks naar andere websites

Voor het aanschaffen of downloaden van sommige producten en voor informatie verwijzen we soms naar andere websites. Dit is bedoeld als informatie en niet als advies. Wij streven ernaar dat alle hyperlinks goed werken, maar kunnen dat niet garanderen. Patiëntenfederatie Nederland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van en producten op websites waarnaar op digitalezorggids.nl wordt verwezen (bijvoorbeeld met hyperlinks).

Wij doen alles voor een goed werkende site

Wij willen dat je onze website 24 uur per dag en zeven dagen per week kan gebruiken. We streven ernaar dat je de gewenste informatie snel kan vinden en dat je gemakkelijk een PGO review kan schrijven. Helaas kan er soms een storing optreden, waardoor digitalezorggids.nl tijdelijk niet (goed) werkt. In die gevallen zijn we niet aansprakelijk voor de schade die je hiervan ondervindt.

Rechten op inhoud

We waarderen het als anderen de informatie van digitalezorggids.nl willen benutten. Het staat je vrij om de inhoud voor eigen gebruik te raadplegen. Wil je informatie (zoals teksten, afbeeldingen en grafisch materiaal) van digitalezorggids.nl delen, verveelvoudigen of openbaar maken, dan mag dat alleen met onze toestemming. Alle rechten op (de inhoud van) digitalezorggids.nl berusten bij Patiëntenfederatie Nederland of bij derden van wie wij materiaal beschikbaar mogen stellen.

Vragen

Voor vragen over deze disclaimer kun je contact opnemen met Patiëntenfederatie Nederland:

Patiëntenfederatie Nederland
Orteliuslaan 871 (1e verdieping)
3528 BE Utrecht

Postbus 1539
3500 BM Utrecht

Laatst gewijzigd, 25 juli 2022