Beleid oneigenlijke ervaringen digitalezorggids.nl

Naast het toetsen van de ervaringen aan de normale gedragscode, controleert de redactie van digitalezorggids.nl ook streng op oneigenlijk gebruik. Dit wordt gedaan om misbruik te voorkomen en om de website zo betrouwbaar mogelijk te houden.

Wat wordt beschouwd als oneigenlijke ervaring?

In de gedragscode van digitalezorggids.nl stellen we dat ervaringen moeten worden geschreven door PGO-gebruikers van de betreffende PGO, of door een naaste of mantelzorger die ondersteuning biedt bij het gebruik van de betreffende PGO. Elke poging om de bezoeker/lezer te misleiden of te beïnvloeden wordt gezien als een oneigenlijke ervaring waartegen wij zullen optreden.

De volgende zaken bij een ervaring worden specifiek als verdacht bestempeld:

 • Pogingen door of namens een PGO-leverancier om zijn/haar reputatie te versterken door:
  • zelf een ervaring te schrijven over de eigen PGO etc.
  • zelf een ervaring te plaatsen namens een PGO-gebruiker.
  • druk uit te oefenen op gebruikers om negatieve ervaringen te laten verwijderen.
  • het inhuren van een derde partij om valse ervaringen in te dienen.
  • zich uit te geven voor iemand anders op wat voor manier dan ook.
 • Pogingen om een concurrerende PGO-leverancier te beschadigen door stelselmatig oneigenlijke (negatieve) ervaringen te plaatsen.
 • Pogingen van een PGO-gebruiker om herhaaldelijk een PGO in positief/negatief daglicht te stellen.

Hoe ontdekt digitalezorggids.nl oneigenlijke ervaringen?

Naast een aantal procesmatige en technische controles hanteert digitalezorggids.nl nog een aantal andere controles. Dit brengt ons regelmatig op het spoor van oneigenlijke ervaringen. Daarnaast helpen ook trouwe bezoekers ons door te wijzen op onregelmatigheden.

Wat gebeurt er als we oneigenlijke ervaringen vinden bij een PGO?

Als we vermoeden hebben dat er oneigenlijke ervaringen geschreven zijn voor, door of over een PGO, worden direct de volgende maatregelen genomen:

 • De ervaringen worden offline gehaald.
 • Een redactioneel onderzoek wordt gestart. Hierbij worden alle bovengenoemde controles nogmaals uitgevoerd.
 • Indien nodig wordt er contact opgenomen met de inzender.
 • Oneigenlijke ervaringen worden verwijderd.
 • De inzender of PGO-leverancier wordt op de hoogte gesteld van de verwijdering.

In geval van specifiek, gericht en opzettelijk misbruik of misbruik op grote schaal, behoudt digitalezorggids.nl zich het recht voor om dit te melden bij de ACM. Bij herhaaldelijk geconstateerd misbruik kan ook worden overgaan op het plaatsen van een waarschuwing bij de desbetreffende PGO-leverancier.

Waarom verwijdert digitalezorggids.nl PGO’s die zich bedienen van oneigenlijke praktijken niet van de website?

Digitalezorggids.nl is niet alleen een website met ervaringsverhalen maar ook, zoals de naam aangeeft, een gids. Kortom, digitalezorggids.nl geeft een zo compleet mogelijk overzicht van de beschikbare PGO’s. Vandaar dat we de PGO wel blijven tonen.

Zijn er bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het plaatsen van valse ervaringen?

Helaas zijn er inderdaad bedrijven die diensten aanbieden op dit gebied. We houden deze waar mogelijk in samenwerking met andere uitgevers van websites scherp in de gaten.

Is het illegaal om valse ervaringen te plaatsen of dit te stimuleren?

Het zelf plaatsen van oneigenlijke ervaringen en de opdracht geven voor het plaatsen van oneigenlijke ervaringen is verboden. Ook is het niet toegestaan om de ervaringen van PGO-gebruikers te sturen op toon, strekking of inhoud of om selectief PGO-gebruikers uit te nodigen een ervaring te delen.

De ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft richtlijnen opgesteld waarin staat beschreven wat wel en niet mag. De ACM kan boetes uitdelen aan organisaties die zich niet aan de richtlijnen van de ACM houden.