Online medisch dossier inzien: privacy en veiligheid

In 2020 is het verplicht dat ieder ziekenhuis een (beschermd) patiëntenportaal aanbiedt. De meeste patiëntenportalen in ziekenhuizen zijn op dit moment afgeschermd met DigiD, net als bij bijvoorbeeld het portaal van de Belastingdienst en het Toeslagenportaal. Sommige portalen hebben nog een sms-verificatie als extra controle bij het inloggen. De patiëntportalen bij huisartsen zijn overwegend met gebruikersnaam of e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord beveiligd.