Online medisch dossier inzien: privacy en veiligheid

Eind 2016 biedt ruim een kwart van de ziekenhuizen en een kwart van de huisartsen een (beschermd) patiënten portaal. De meeste patiënten portalen in ziekenhuizen zijn op dit moment afgeschermd met DigiD, net als bij bijvoorbeeld het portaal van de Belastingdienst en het Toeslagenportaal. Sommige portalen hebben nog een sms-verificatie als extra controle bij het inloggen. De patiënt portalen bij huisartsen zijn overwegend met gebruikersnaam of e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord beveiligd.