Wat is MedMij?

Steeds meer mensen willen inzicht in hun gezondheid. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Bijvoorbeeld in een app of een website. Daarvoor moet zo’n app of site veilig kunnen communiceren met alle plekken waar de informatie opgeslagen staat. Denk aan de zorginformatiesystemen van het ziekenhuis, de huisarts, het consultatiebureau en de apotheek.

> Op zoek naar een persoonlijke gezondheidsomgeving? Start hier de PGO-keuzehulp

MedMij is een standaard voor veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens

MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en mensen die zich vanwege hun beroep met jouw gezondheid bezighouden. Iedereen die aan MedMij voldoet, mag het MedMij-label gebruiken. Je komt het label tegen op apps, websites of een PGO. Ook zie je het label bij zorgaanbieders of andere gezondheidsprofessionals.

MedMij-label? Gezondheidsgegevens worden veilig uitgewisseld

Als je het MedMij-label ziet, dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld en gedeeld kunnen worden. Ook weet je dat ze voldoen aan de eisen van MedMij. Het MedMij-label zegt niets over hoe nuttig of handig de functies van een app of website zijn en of deze passen bij jouw situatie en behoefte. De op deze website gepubliceerde PGO’s zijn allemaal met MedMij in gesprek om mogelijk te voldoen aan de kwalificatie-eisen zoals deze zijn opgesteld in het MedMij Afsprakenstelsel

De 7 zekerheden van het MedMij-label

Als je jouw gezondheidsgegevens uitwisselt via MedMij weet je deze dingen zeker:

  1. Je hebt zelf regie over je eigen gezondheidsgegevens en kan ze gedurende je hele leven blíjven gebruiken in jouw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.
  2. Alleen jij bepaalt welke gegevens je in je PGO verzamelt en met wie je ze deelt.
  3. Jouw gezondheidsgegevens zijn volgens strenge eisen beveiligd en tijdens de uitwisseling altijd versleuteld.
  4. Je gegevens worden alleen bewaard in je eigen PGO en op de plek waar ze nu ook al staan, bij je zorgaanbieder. Je gegevens komen dus niet bij derden terecht.
  5. Niet alleen jouw PGO heeft het MedMij-label; ook de zorgaanbieder waar je gegevens mee uitwisselt heeft het label.
  6. Stichting MedMij voert de uitgebreide toetsing uit die nodig is om het MedMij-label te verkrijgen.
  7. Stichting MedMij bestaat uit nationale organisaties van patiënten en zorgverleners.

> Bekijk hier PGO's