Videoconsult: veelgestelde vragen

Krijg een videoconsult vergoed?

 

De regels die gelden rondom de vergoeding van een video-consult, verschillen per type zorgaanbieder. Bij een medisch specialist wordt video-consult bijvoorbeeld pas vergoed als het eerste contact tussen de medisch specialist en een patiënt fysiek op de poli was.

Een videoconsult met de huisarts valt onder de basisverzekering en krijgt u dus vergoed.

Binnen de GGZ en psychiatrie gelden andere regels. Daar hangt het van uw zorgverzekeraar af of het video-consult vergoed wordt. U doet er dus verstandig aan om vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Worden de zaken die in mijn video-consult worden behandeld, opgenomen in mijn medisch dossier?

 

Wat een zorgverlener iets noteert in uw medische dossier naar aanleiding van een video-consult verschilt ook per zorgverlener. In principe kunt u ervan uitgaan dat hij of zij een schriftelijke samenvatting van het video-consult in uw dossier opneemt. Het video-consult vervangt immers het fysieke consult en daarvan wordt altijd een notitie gemaakt. Ook hiervoor geldt dat u bij vragen uw huisarts of medisch specialist kan vragen naar meer informatie.

Welke onderwerpen zijn geschikt voor een video-consult?

Tijdens een video-consult kunnen in principe dezelfde onderwerpen besproken worden als u zou willen bespreken met uw arts tijdens een telefonisch of fysiek consult. Een video-consult leent zich bijvoorbeeld goed voor het bespreken van lab uitslagen of röntgenfoto’s, vragen over uw medicatie, of ondersteuning bij de eerste keer bloedprikken. Specifiek voor patiënten met een chronische ziekte die regelmatig op controle moeten komen bij hun zorgverlener, kan een video-consult uitkomst bieden. Zij hoeven daardoor niet af te reizen naar het ziekenhuis en kunnen in de comfort van hun eigen woning bijvoorbeeld het juiste gebruik van hun medicatie doornemen met hun behandelaar. 

Klachten waarvoor lichamelijk onderzoek nodig is, kunnen echter lastig via een video-consult besproken worden. Lichamelijke klachten waarvoor u eerder op het spreekuur bent geweest, bijvoorbeeld eczeem, zijn een uitzondering. Deze kunnen in sommige gevallen wel op afstand met uw arts besproken worden omdat hij al voorkennis heft.