Videoconsult: veelgestelde vragen

Wordt een videoconsult vergoed?

 

De regels die gelden rondom de vergoeding van een videoconsult, verschillen per type zorgaanbieder. Bij een medisch specialist wordt videoconsult bijvoorbeeld pas vergoed als het eerste contact tussen de medisch specialist en een patiënt fysiek op de poli was.

Een videoconsult met de huisarts valt onder de basisverzekering en krijg je dus vergoed.

Binnen de GGZ en psychiatrie gelden andere regels. Daar hangt het van je zorgverzekeraar af of het videoconsult vergoed wordt. Je doet er dus verstandig aan om vooraf te informeren bij je zorgverzekeraar.

Worden de zaken die in mijn videoconsult worden behandeld, opgenomen in mijn medisch dossier?

 

Wat een zorgverlener iets noteert in je medische dossier naar aanleiding van een videoconsult verschilt ook per zorgverlener. In principe kun je ervan uitgaan dat hij of zij een schriftelijke samenvatting van het videoconsult in jouw dossier opneemt. Het videoconsult vervangt immers het fysieke consult en daarvan wordt altijd een notitie gemaakt. Ook hiervoor geldt dat je bij vragen je huisarts of medisch specialist kan vragen naar meer informatie.

Welke onderwerpen zijn geschikt voor een videoconsult?

Tijdens een videoconsult kunnen in principe dezelfde onderwerpen besproken worden als je zou willen bespreken met je arts tijdens een telefonisch of fysiek consult. Een videoconsult leent zich bijvoorbeeld goed voor het bespreken van lab-uitslagen of röntgenfoto’s, vragen over je medicatie, of ondersteuning bij de eerste keer bloedprikken. Specifiek voor patiënten met een chronische ziekte die regelmatig op controle moeten komen bij hun zorgverlener, kan een videoconsult uitkomst bieden. Zij hoeven daardoor niet af te reizen naar het ziekenhuis en kunnen in de comfort van hun eigen woning bijvoorbeeld het juiste gebruik van hun medicatie doornemen met hun behandelaar. 

Klachten waarvoor lichamelijk onderzoek nodig is, kunnen echter lastig via een videoconsult besproken worden. Lichamelijke klachten waarvoor je eerder op het spreekuur bent geweest, bijvoorbeeld eczeem, zijn een uitzondering. Deze kunnen in sommige gevallen wel op afstand met de arts besproken worden omdat hij al voorkennis heft.