Spelregels voor PGO-leveranciers

De PGO-leverancier moet aan een aantal spelregels voldoen om vermeld te worden op digitalezorggids.nl en om ervaringen op te mogen halen bij gebruikers.

Spelregels voor vermelding op DZG

De PGO-leverancier moet aan de volgende spelregels voldoen:

 • De PGO-leverancier heeft het MedMij-label voor de betreffende PGO.
 • De PGO-gebruiker kan de PGO zonder tussenkomst van een zorgaanbieder in gebruik nemen.
 • De PGO heeft minimaal één MedMij-gegevensdienst in productie, wat inhoudt dat de betreffende PGO via MedMij gegevens kan uitwisselen met een zorgaanbieder.
 • De PGO-leverancier vult de gegevens op de eigen detailpagina in naar waarheid. Dit houdt ook in dat:
  • Ingevulde gegevens uitsluitend betrekking hebben op de PGO, en dus niet op andere producten.
  • De aangevinkte (op de website zichtbare) kenmerken van de PGO komen overeen met de huidige mogelijkheden van de PGO.
 • Patiëntenfederatie Nederland behoudt het recht om wijzigingen door te voeren op de detailpagina van PGO-leveranciers.
 • De PGO-leverancier gebruikt een maximum van 1.000 karakters voor de omschrijving van de eigen PGO in het daartoe bestemde veld. Patiëntenfederatie Nederland behoudt het recht om deze tekst te redigeren.
 • De PGO-leverancier verwijst op de eigen profielpagina uitsluitend naar de eigen website (met actuele en accurate informatie over de betreffende PGO), naar de eigen handleiding of naar overige niet-tekstuele content (waaronder video's) in de speciaal daartoe bestemde velden.
 • De PGO-leverancier maakt het in de introductietekst concreet wanneer een bepaalde functie niet toegankelijk is voor een bepaalde groep gebruikers. Dit geldt bijvoorbeeld als de PGO-gebruiker afhankelijk is van zijn of haar zorgverlener voor het gebruik/activatie van een bepaalde functie.

Spelregels rond het ophalen van ervaringen voor DZG

Door actief ervaringen op te halen voor digitalezorggids.nl heb je als PGO-leverancier altijd een actueel inzicht in hoe gebruikers de PGO ervaren.

We hebben een aantal spelregels opgesteld, die helpen de ervaringen betrouwbaar te houden:

 • Alleen PGO-gebruikers of naasten die helpen bij het gebruik van de PGO mogen een ervaring indienen (en niet een medewerker of vrijwilliger van de PGO-leverancier). Ervaringen die afkomstig zijn van personen die rechtstreeks belang hebben bij een zeer positieve (of juist negatieve) ervaring, kunnen worden afgekeurd.
 • Het indienen van een ervaring doet de PGO-gebruiker of naaste zelf. Dit betekent: zonder tussenkomt van een medewerker of vrijwilliger.
 • Alle (actieve) gebruikers van de betreffende PGO die een ervaring kunnen indienen moeten benaderd worden. De PGO-leverancier maakt dus geen selectie binnen de (actieve) gebruikers. Een actieve gebruiker is een meermaals terugkerende gebruiker, die eventueel ook succesvol medische gegevens heeft opgehaald via MedMij.
 • PGO-gebruikers mogen halfjaarlijks één waardering per PGO geven.
 • PGO-leveranciers doen elke x maanden een uitvraag onder al hun gebruikers om een ervaring met hun PGO in te dienen bij digitalezorggids.nl.
 • De PGO-gebruiker moet een ervaring anoniem kunnen indienen en PGO-leveranciers zorgen er dus voor dat zij nooit de identiteit van de inzenders te weten kunnen komen.

Richtlijnen Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Gezien het toenemende belang van online reviews pleit de ACM wel voor meer transparantie bij alle partijen die betrokken zijn bij het verzamelen, publiceren en beheren van online reviews. Zij hebben daarom richtlijnen opgesteld bij het verzamelen van waarderingen. Hier staat bijvoorbeeld in, dat selectie niet is toegestaan.