Hoe wordt je privacy gewaarborgd in een PGO?

Lees meer over de privacy kenmerken van een PGO. Wat houdt MedMij in? Waar wordt de data opgeslagen en hoe wordt een PGO-account beveiligd?

Privacy kenmerken

  • Veilige gegevensuitwisseling via MedMij
  • Inloggen met 2-factor authenticatie
  • Data opgeslagen in de EU
  • Optie om accountgegevens te wissen

Toelichting privacy kenmerken

Veilige gegevensuitwisseling via MedMij

MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van medische gegevens. Stichting MedMij heeft strenge regels opgesteld die PGO’s moeten volgen. Wanneer een PGO een MedMij-label heeft, dan betekent het dat deze voldoet aan de hoge eisen van MedMij.

Voor meer informatie over MedMij en het MedMij-label, kijk dan hier.

Inloggen met 2-factor authenticatie

PGO’s met een MedMij-label maken gebruik van twee-factor authenticatie bij het inloggen. Je moet twee-factor authenticatie zien als extra beveiliging van je gegevens.

Met twee-factor authenticatie heb je, naast een wachtwoord, nog iets extra’s nodig om in jouw PGO te komen. Bijvoorbeeld een code die in een app op jouw telefoon wordt aangemaakt, of een pincode die per sms naar jouw telefoonnummer wordt gestuurd.

Deze dubbele beveiliging maakt jouw PGO veiliger.

Wil je meer te weten komen over 2-factor authenticatie? Volg dan deze mini-cursus.

Data wordt opgeslagen binnen de EU

De bescherming van persoonsgegevens is niet overal hetzelfde geregeld. Binnen de EU is dit wel gelijk geregeld. Dit komt doordat alle EU lidstaten zich moeten houden aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) wetgeving. Bij uitwisseling van persoonsgegevens vanuit Nederland naar landen buiten de EU, gelden aparte regels.

Optie om accountgegevens te wissen

Als PGO-gebruiker heb je het recht om de gegevens in jouw PGO en jouw PGO-account te laten verwijderen. Je hoeft hier geen reden voor op te geven. Dit recht om ‘vergeten’ te worden is geregeld via de AVG.