Uitleg: Hoe worden PGO's beoordeeld en gesorteerd

PGO-gebruikers kunnen hun ervaring met een PGO delen op digitalezorggids.nl, mits ze hiertoe worden uitgenodigd door de leverancier van de PGO.

Gebruikers van een PGO worden door de PGO-leverancier verzocht om een ervaring achter te laten op digitalezorggids.nl. Dit betekent dat alle ervaringen met PGO’s op deze website zijn geschreven door mensen die een account hebben bij de betreffende PGO.

Hoe worden PGO’s beoordeeld?

PGO-gebruikers vullen een formulier in om hun ervaring te delen. Dit formulier bevat een aantal gesloten vragen, waarop de PGO-gebruiker een cijfer geeft voor verschillende onderdelen van de PGO. Daarnaast bevat het formulier een paar open vragen, waarmee de PGO-gebruiker meer kan vertellen over de ervaring met de PGO.

Hoe wordt het gemiddelde cijfer van een ervaring berekend?

Het gemiddelde cijfer van een PGO wordt bepaald aan de hand van de cijfers die zijn gegeven op de verschillende onderdelen van het ervaringsformulier. Digitalezorggids.nl toont bij elke ervaring welke cijfers er zijn gegeven. Vanaf de grens van 30 ervaringen wordt de nadruk gelegd op recente ervaringen (van de afgelopen 6 maanden) bij berekening van het gemiddelde cijfer.

Hoe controleert digitalezorggids.nl de inhoud en afkomst van ervaringen?

Het team van digitalezorggids.nl zorgt voor een veilig platform voor PGO-gebruikers en PGO-leveranciers. Een onafhankelijke redactie controleert alle ervaringen voordat ze online worden geplaatst.

De redactie controleert enerzijds of een ervaring aan de gedragscode voldoet, en probeert anderzijds de betrouwbaarheid van de ervaringen te vergroten door oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk tegen te gaan.

Zo mag een PGO-leverancier geen ervaring schrijven over de eigen PGO, mag een PGO-gebruiker niet in één keer meerdere ervaringen plaatsen en mag er géén gebruik gemaakt worden van een tijdelijk e-mailadres.

Het is van groot belang om onafhankelijk te zijn en te blijven. Elke gebruiker moet een ervaring met een PGO kunnen delen, en zowel complimenten als kritische opmerkingen zijn welkom.

Hoe worden PGO’s gesorteerd in het overzicht op digitalezorggids.nl?

De volgorde van de getoonde PGO’s wordt bepaald door het aantal waarderingen en het gemiddelde cijfer.

PGO’s met 30 of meer waarderingen tonen een blauw cijfer en staan standaard bovenaan in het overzicht. PGO’s met een blauw cijfer worden gesorteerd op basis van de hoogte van het gemiddelde cijfer.

PGO’s met minder dan 30 waarderingen tonen een grijs cijfer en worden altijd onder de PGO’s met 30 of meer waarderingen gesorteerd. Ook voor de PGO’s met een grijs cijfer geldt dat deze worden gesorteerd op basis van de hoogte van het gemiddelde cijfer.

PGO’s zonder waarderingen worden standaard onderaan getoond in het overzicht en staan in willekeurige volgorde gesorteerd.

De lijst is makkelijk op verschillende manieren te sorteren, bijvoorbeeld op alfabetische volgorde.

De sortering wordt niet beïnvloed door de PGO-leveranciers.