Hybride zorg

Hybride zorg

Hybride zorg is een combinatie van digitale zorg en fysieke zorg. Dus zorg op afstand én zorg op locatie. Met hybride zorg hoef je minder vaak naar je zorgverlener, omdat je veel gezondheidszaken ook vanuit huis kunt meten. Terwijl je dokter of (wijk)verpleegkundige goed op de hoogte blijft.