Apps voor borstkankerpatiënten

Hieronder vindt je apps die je kunnen helpen bij borstkanker. Ben je erg tevreden over een bepaalde app die hier niet bij staat? Laat het ons weten via redactie@digitalezorggids.nl.

Voor en door borstkankerpatiënt

De app Robbin (voor iOS en Android) richt zich op het vergroten van de mentale fitheid van vrouwen met borstkanker. De app werd ontwikkeld bij het Trimbos Instituut, door een projectleidster die zelf borstkanker kreeg. Robbin helpt om lotgenoten te vinden en elkaar digitaal steun te bieden, tips te geven en te inspireren. Gebruikers kunnen in de app hun stemming bijhouden. Op die manier probeert Robbin ook inzichtelijk te maken wanneer het even wat minder gaat, zodat iemand op tijd aan de bel kan trekken. De app is gebaseerd op oefeningen en inzichten afkomstig uit positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness. 

De app Robbin richt zicht op het vergroten van de mentale fitheid van vrouwen met borstkanker

Bijdrage aan onderzoek

De Nederlandse app OWise Borstkanker (iOS) werd door een medisch wetenschapper ontwikkeld. Deze app helpt patiënten met inzicht in hun ziekte en behandeling. De app heeft een dagboek- en agendafunctie: in dat dagboek kunnen patiënten bijhouden hoe ze zich voelen, wat eventuele bijwerkingen van medicijnen zijn, of ze vermoeid zijn. Daarnaast kunnen zij in OWise gesprekken opnemen – bijvoorbeeld met de arts – om deze later rustig terug te luisteren of vragenlijsten maken ter voorbereiding op een consult. De gebruikersdata van OWise kan bijdragen aan borstkankeronderzoek. Een deel van de data - dagboeken en opgenomen gesprekken zijn daarvan uitgesloten - wordt verzameld, geanonimiseerd en beheerd door een onafhankelijke stichting. De onderzoekers van OWise hebben exclusieve toegang tot deze data, maar mogen het niet delen met andere onderzoeksgroepen. Er worden ook geen herleidbare persoonsgegevens gebruikt. Door de app te gebruiken help je dus mee aan toekomstig onderzoek. 

Door de app OWise te gebruiken help je mee aan toekomstig onderzoek

Voorlichting

Mamarossa (iOS en Android) biedt informatie over borstkanker voor anderstalige en laageletterde vrouwen in Nederland. Mammarosa bevordert op die manier de kennis en communicatie over borstkanker specifiek voor vrouwen die niet goed kunnen lezen en/of weinig Nederlands verstaan De app bevat voorlichtingsfilmpjes in twaalf verschillende talen en hoopt op die manier een zo groot mogelijke groep vrouwen te bereiken. Mamarossa is ontwikkeld met steun van Pink Ribbon. 

Palliatieve zorg De Nederlandse app Pal voor u (iOS en Android) is gericht op palliatieve zorg. De app bevat veel praktische informatie over deze vorm van zorg, bijvoorbeeld over de mogelijkheden van zorg thuis of een verpleeghuis, kosten van palliatieve zorg, maar ook over lotgenotencontact en eigen regie.