Product aanmelden

Je kan je digitaal zorgproduct aanmelden door een mail te sturen naar redactie@digitalezorggids.nl. Wij streven ernaar om je aanmelding binnen vijf werkdagen te verwerken. Mocht het aangemelde product geschikt worden bevonden dan wordt deze direct op de website geplaatst en staat je digitaal zorgproduct op de site.