Direct uitslagen inzien via het patiënten portaal van het UMC Utrecht

Bij ruim een kwart van de Nederlandse ziekenhuizen kunnen patiënten online zaken regelen, zoals een afspraak maken of hun dossier inzien. Dat blijkt uit onderzoek van Nictiz. Deze week zoomt DigitaleZorgGids in op het patiëntportaal van het UMC Utrecht. In maart 2015 werd in het UMC Utrecht een vernieuwd portaal geïntroduceerd voor alle patiënten en sindsdien loggen maandelijks zo'n zevenduizend patiënten in.

Sinds 2004 werkt het UMC Utrecht met een patiënten portaal. Dat is een online omgeving waarop patiënten van het ziekenhuis gebruik kunnen maken van bepaalde digitale diensten. Vorig jaar werd ‘Mijn UMC Utrecht’ in een nieuw jasje gestoken en werden er nieuwe functies aan het platform voor patiënten toegevoegd. Sindsdien hebben alle patiënten het UMC Utrecht automatisch toegang tot het portaal.

Wat kunnen patiënten doen op Mijn UMC Utrecht? Patiënten kunnen online delen van hun persoonlijke medische dossier inzien, real time (dat betekent dat er geen vertraging zit tussen het moment waarop de arts of verpleegkundige de uitslag ziet, en de patiënt de uitslag kan zien) uitslagen van onderzoeken, operaties of metingen bekijken, consult verslagen of ontslagbrieven teruglezen, een e-consult sturen, herhaalrecepten aanvragen en
afspraken inzien.

Een bijkomend voordeel van patiënten inzicht bieden in hun eigen dossier, is dat onjuistheden er mogelijk sneller uitgehaald worden. “Als een patiënt een fout ziet in zijn of haar gegevens, dan vragen we hen een e-consult te sturen zodat de desbetreffende arts indien nodig een wijziging kan aanbrengen”, vertelt Van Rheenen.

Chronisch zieken maken het meest gebruik

“Het overzicht met uitslagen wordt het meest geraadpleegd door patiënten”, zegt Annemarijn van Rheenen, zorgportalen consultant bij het Utrechtse ziekenhuis. “Het valt ons ook op dat patiënten de agendafunctie veel gebruiken: wanneer heb ik een afspraak gepland staan? Daarmee kunnen patiënten huidige en historische afspraken inzien, zowel opnames als operaties, behandelingen en polibezoeken.”

Volgens Van Rheenen maken patiënten met een chronische ziekte het meest gebruik van het portaal. “Voor hen is het extra belangrijk dat zij een up-to-date overzicht hebben van hun gezondheidstoestand en hun behandeling, zodat zij hier adequaat op kunnen reageren. Omdat ze nu sneller uitslagen kunnen vernemen, wordt de duur van hun onzekerheid verkort en komen ze beter voorbereid op het spreekuur.”

Daarnaast maken patiënten die al meer gewend zijn om bijvoorbeeld een digitaal consult met hun arts te doen, online informatie op te zoeken over hun ziekte of te werken met gezondheidsapps of zelfmeetapparatuur, sneller gebruik van het portaal, vertelt Van Rheenen. “We zijn nu dan ook aan het kijken hoe we juist die andere groep patiënten – voor wie het gebruik minder vanzelfsprekend is – kunnen voorzien in hun behoeftes.”

Real time uitslagen

Bij het UMC Utrecht wordt veel aandacht besteed aan voorlichting en informatie voor patiënten over het portaal. Het is niet lastig om het portaal te gebruiken volgens Van Rheenen, maar het is wel belangrijk dat patiënten weten dat uitslagen realtime te zien zijn. “Als een patiënt in het portaal ineens een uitslag terugziet waar hij of zij niet op voorbereid is, dan kan een patiënt daar best van schrikken. Voor een goede relatie tussen de arts en de patiënt is het dus noodzakelijk dat een arts met zijn of haar patiënt bespreekt dat uitslagen in principe direct zichtbaar zijn en indien gewenst thuis bekeken kunnen worden.”

75% van de patiënten die deelnamen aan een onderzoek over het portaal gaf aan het fijn te vinden dat de uitslagen online klaar staan. Zo hoeven ze niet onnodig lang te wachten, kunnen ze bij slecht nieuws thuis de klap opvangen en zich goed voorbereiden op de afspraak. 5% van de ondervraagden zit er niet op te wachten om uitslagen zelf in te zien. Zij willen een mogelijk slechte uitslag niet zelf ‘ontdekken’ en vinden het daarnaast de rol van de arts om zo’n uitslag te bespreken.

Geen Jip & Janneke taal

Het patiënten portaal van het UMC Utrecht biedt rechtstreeks inzicht in delen van het elektronisch patiëntendossier dat artsen en verpleegkundigen gebruiken. Daarom staan de uitslagen en verslagen vaak vol met medisch vakjargon. Het online portaal is dus geen Jip & Janneke taal, aldus Van Rheenen. “Van sommige patiënten horen we terug dat zij daar ook niet per se behoefte aan hebben: ze herkennen - als het om hun eigen ziekte gaat - toch vaak een hoop terug, zoeken indien nodig een woord op of vragen verduidelijking aan de arts.”

Volgens haar kan het ziekenhuisportaal wel toegankelijker worden voor patiënten als er meer uitleg in het patiëntenportaal komt. Daarom werkt het UMC Utrecht verder aan de ontwikkeling van het patiënten portaal, voor andere andere een medisch woordenboek en de mogelijkheid online afspraken te maken.

 

29 augustus 2016
Direct uitslagen inzien via het patiënten portaal van het UMC Utrecht

Er zijn nog geen reacties

Reageren