Hoe online is jouw ziekenhuis?

Eén op de drie ziekenhuizen in Nederland biedt een patiënt portaal aan. Dat is een online platform waarop patiënten kunnen inloggen om bijvoorbeeld afspraken te maken, het medicatie-dossier in te zien of verwijsbrieven na te lezen. Die cijfers blijken uit een door Nictiz ontwikkelde website hoeonlineisjouwziekenhuis.nl. Daarop kunnen patiënten zien welke ziekenhuizen een portaal aanbieden en welke functies beschikbaar zijn.

Nictiz, een kenniscentrum gericht op technologie in de zorg, onderzocht bij tachtig Nederlandse ziekenhuizen of zij al een patiënten portaal bieden. Daaruit blijkt dat 28 van de 80 ziekenhuizen dat inderdaad al biedt. Bijna alle universitair medische centra (UMC’s) hebben een online omgeving voor hun patiënten, namelijk 7 van de 8 UMC’s. Vorig jaar kwam uit hetzelfde onderzoek van Nictiz naar voren dat een op de vier ziekenhuizen in Nederland een patiënten portaal aanbiedt, dat is anno 2017 dus een op de drie.

Even kijken op de kaart

Nictiz ontwikkelde de website Hoe online is jouw ziekenhuis? om inzichtelijk te maken welke ziekenhuizen een patiëntportaal bieden en over welke functies deze portalen beschikken. Op de interactieve kaart kunt u zoeken op de naam van een ziekenhuis of op soort (algemeen, topklinisch of universitair) ziekenhuis en bekijken of er een portaal aanwezig is. U kunt ook zoeken op specifieke functionaliteiten binnen zo’n portaal, bijvoorbeeld het ‘wijzigen van medische gegevens’, ‘een dagboek’, ‘een e-consult’ of ‘input zelfmetingen’ Op dit moment bieden vijfentwintig van de achtentwintig patiëntportalen inzage in onderzoeksresultaten en via zeventien portalen is raadpleging van het medicatieoverzicht mogelijk. Daarnaast zijn een overzicht van afspraken in het ziekenhuis, de toegang tot digitale vragenlijsten en een overzicht van (verwijs)brieven de meest gebruikte functies.

Inzage is belangrijk

Beschikking hebben over een medicatieoverzicht is belangrijk voor patiënten, blijkt uit dit recente onderzoek​ van de Patiëntenfederatie Nederland. Daarbij gaf 86% van de ondervraagde patiënten aan dat zij inzage willen in hun medicatieoverzicht, ook omdat patiënten weten welke medicatie zij nemen en beschikken over waardevolle informatie over het gebruik ervan.

Uit het onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland kwam ook naar voren hoe patiënten tegen de portalen waar zij op dit moment gebruik van maken aankijken. Patiënt portalen worden over het algemeen als overzichtelijk beschouwd, gebruikers komen snel bij de benodigde informatie, en kunnen in het portaal makkelijk vragen stellen aan een zorgverlener. Maar er zijn ook duidelijke verbeterpunten: de gegevens zijn niet altijd compleet, het taalgebruik moet eenvoudiger en uitslagen moeten sneller beschikbaar worden gesteld.

Ervaring delen

Het is prettig om via de kaart van Hoe online is jouw ziekenhuis? van te voren in te kunnen zien of een ziekenhuis een patiënt portaal biedt. Het is echter ook fijn om van andere te horen wat hun ervaringen zijn met die portalen. Op DigitaleZorgGids kunt u beoordelingen lezen of zelf een beoordeling achterhalen.

10 oktober 2017
Hoe online is jouw ziekenhuis?

Er zijn nog geen reacties

Reageren