(Lab)uitslagen in het patiëntportaal: eerst even de arts laten kijken?

Vroeger, ten tijde van de papieren dossiers, konden ziekenhuizen zeggen dat het enkele dagen zou duren voordat een lab uitslag in het dossier van een patiënt kwam. Dat verklaarde de wachttijd op deze informatie. Met de opkomst van patiëntportalen is dit veranderd. Gegevens kunnen – technisch gezien - direct digitaal vanuit het elektronische patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis door de patiënt worden ingezien in het portaal. Is dat in de praktijk ook zo? En wat zijn eventuele nadelen hiervan?

Patiëntenfederatie Nederland publiceerde vorige week een onderzoek naar de ervaringen en wensen van patiënten met patiëntportalen. Naast het inzien van een medicatiedossier, contact met de arts of het maken van een afspraak, bieden veel portalen de mogelijkheid om (lab)uitslagen te bekijken. 68% van de patiënten die ervaring heeft met een portaal, geeft aan gebruik te maken of hebben gemaakt van deze functie om (lab)uitslagen te bekijken.

Uitslagen met vertraging in portaal 

Van de deelnemers met ervaring met het digitaal inzien van hun (lab)uitslagen, geeft 21% aan direct (na 0-1 dagen) toegang te hebben tot deze gegevens. Bij een meerderheid (54%) duurt het echter langer dan 2 weken voordat zij hun uitslag in kunnen zien. Bij ruim een kwart (28%) loopt deze wachttijd zelfs op tot meer dan een maand. Ruim een derde van de deelnemers vindt deze tijd (veel) te lang.

Bij een meerderheid (54%) duurt het langer dan 2 weken voordat zij hun uitslag kunnen zien. Bij ruim een kwart (28%) is dit zelfs langer dan een maand. 

Wachten op de uitslag is één ding, maar de informatie goed begrijpen is iets anders. Aan de deelnemers die gebruik hebben gemaakt van de functie om (lab)uitslagen te bekijken, werd ook gevraagd of zij de informatie in het portaal goed begrepen. Dat blijkt over het algemeen het geval te zijn: patiënten snappen waar het om gaat. Toch geeft een substantiële groep (23%) aan dat zij de resultaten niet goed begrijpen. Bij respondenten met een lagere opleiding is dit percentage zelfs 47%. 

Verdeeldheid over direct inzage

Er is dan ook verdeeldheid over het belang van de uitslagen eerst bespreken met de arts en of specialist voordat deze online beschikbaar zijn. De meerderheid van de deelnemers (70%) geeft aan dat ze het belangrijk vinden dat de specialist of arts eerst naar de uitslag hebben gekeken voordat deze in het portaal komen. 11% van de ondervraagden vindt dit overigens onbelangrijk. Bijna de helft van de respondenten vindt het daarnaast (heel) belangrijk om eerst een persoonlijk gesprek te hebben over de uitslag. "Een onervaren persoon kan verkeerde conclusies trekken uit de (lab)uitslagen. Ik vind het beter om de uitslag van een arts te horen en als naslag deze terug te kunnen vinden in het portaal", licht een van de deelnemers toe. "Ik vind dat ik samen met de arts eerst besproken moet hebben wat de uitslagen zijn. Dan kan ik zelf beter begrijpen wat het inhoud en schrik je niet als je de uitslagen ziet", stelt een andere deelnemer.

"Ik vind dat ik samen met de arts eerst besproken moet hebben wat de uitslagen zijn. Dan kan ik zelf beter begrijpen wat het inhoud en schrik je niet als je de uitslagen ziet".

Ruim een derde van de ondervraagden vindt het daarentegen onbelangrijk dat de arts of specialist eerst de resultaten bespreekt voordat deze in het portaal komen. Als belangrijkste rede wordt genoemd dat (vooraf) inzage in waarden of uitslagen ervoor zorgt dat patiënten beter voorbereid zijn op een consult en het bezoek aan de arts daardoor efficiënter verloopt. "Door ervaring weet ik wat de waarden inhouden en het geeft een voordeel dat je de waarden kunt zien voordat je naar de specialist toe gaat zodat je beter voorbereid bent voor het gesprek."

"Door ervaring weet ik wat de waarden inhouden en het geeft een voordeel dat je de waarden kunt zien voordat je naar de specialist toe gaat zodat je beter voorbereid bent voor het gesprek."

Kortom: er is behoorlijk wat verdeeldheid onder patiënten over directe inzage. Patiëntenfederatie Nederland beveelt dan ook in hun onderzoekrapport aan om hierbij de keuze bij de patiënt te laten: patiënten die directe inzage willen zouden hierin gefaciliteerd moeten worden.

Lees het volledige onderzoeksrapport over patiëntportalen.

Wat vindt u van directe online inzage in uw (lab)uitslagen? Geef uw mening door een reactie onder dit blog te plaatsen.

 

1 reactie

Reageren