Wat zijn de voordelen en nadelen van gezondheidsapps?

Een app om je stappen te tellen, je calorie-inname bij te houden of je stemming in te voeren – gezondheidsapps helpen je om je gezondheid bij te houden. Het geeft je inzicht én helpt je vervolgens om meer regie over je gezondheid te hebben. Wat zijn de voordelen en nadelen van gezondheidsapps tot nu toe?

Eerst iets over gezondheidsapps. Een gezondheidsapp is een app die zegt je te helpen je gezondheid te verbeteren. De meesten zijn gratis of voor een klein bedrag te downloaden in de Appstore of Google Playstore. Vaak kun je de apps zonder directe tussenkomst van de zorgverlener gebruiken.

Voordeel – Gezondheidsapps geven regie over jouw gezondheid

Bij veel gezondheidsapps kun je gegevens bijhouden over jouw eigen gezondheid. Je geeft bijvoorbeeld regelmatig aan hoe je je voelt en wat je eet of de app houdt bij hoeveel stappen je zet en hoe snel je hartslag is. Door te meten, krijg je een gevoel wat wel en niet goed voor je is. Het maakt je bewust van je eigen gezondheid en geeft daarom regie. 

Nadeel – De apps meten nog niet zo nauwkeurig

De ene bewegingsapp is beter dan de andere. Sommige bewegingsapps zijn gekoppeld aan een wearable, zoals een hartslagmeter of smartwatch. Deze meten vaak je daadwerkelijke beweging. Er zijn ook apps die alleen GPS-data gebruiken om te weten hoeveel je hebt bewogen. Uit onderzoek blijkt dat als je je arm in een bepaalde hoek houdt, de app denkt dat je meer beweegt dan je doet. Ook worden veel apps ontwikkeld om lichamelijke processen te meten, maar geven geen uitleg erbij. De gebruiker krijgt bijvoorbeeld geen commentaar wat zijn slaappatroon of bloeddruk betekent. Er is daarom een risico dat je onterecht ongerust wordt, omdat de metingen niet kloppen of omdat jij ze verkeerd interpreteert. Kortom, de apps zijn niet 100 procent geloofwaardig. 

Voordeel – Metingen kunnen stimulerend werken

Als je meer wil bewegen, kun je een bewegingsapp downloaden. Je kunt daarbij een doel stellen. 10.000 stappen per dag zetten bijvoorbeeld. Het werkt als een extra motivatie. Maar soms stoppen mensen na twee weken met het bijhouden van hun gegevens, omdat de meting hen niets oplevert. Een app werkt goed als hij genoeg voordelen (fitter, competitie) geeft, waardoor de nadelen (moe na bewegen, denken aan de app) minder erg zijn.

Nadeel – Gezondheidsapps verzamelen jouw gegevens

Apps die lichamelijke processen meten, verzamelen veel gegevens. Meestal helpt dit niet alleen jouzelf, de gebruiker. Google en andere grote bedrijven gebruiken die informatie ook. Om bijvoorbeeld betere business te maken voor een groep mensen zoals jij. De apps zijn over het gebruik van jouw gegevens vaak nog niet duidelijk. Let daarom goed op wat er in de algemene voorwaarden staat als je een app downloadt. Wat gebeurt er met jouw data? Waarvoor wordt het gebruikt?  

Voordeel – Je kunt gezondheidsinformatie delen met de arts

Stel dat je als COPD-patiënt vier keer per jaar naar het ziekenhuis moet om je longfunctie te meten. Het scheelt jou wachttijd in het ziekenhuis, verlofuren en reisgeld als je dit thuis of op het werk kan doen en de arts die gegevens ook krijgt. Als je niet bekend bent met een aandoening, kun je ook baat hebben bij de metingen. Als je bijvoorbeeld regelmatig je hartslag meet en ineens een gekke piek ziet, kun je deze informatie delen met je (huis)arts. Zo kun je samen kijken wat goed voor jou is.

Nadeel – Er zijn nog geen regels voor gezondheidsapps

Momenteel zijn er geen regels voor gezondheidsapps. Alleen medische hulpmiddelen moeten een CE-markering hebben. Deze markering zegt niets over de kwaliteit van de app, maar geeft alleen een garantie dat hij voldoet aan de Europese eisen voor veiligheid, gezondheid, milieu- en consumentenbescherming. Een app is een medisch hulpmiddel als het een diagnose stelt of als op basis van de meetresultaten van de app medische handelingen worden uitgevoerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld een omrekentabel voor hoeveel medicijnen je moet innemen. Daar mag geen fout inzitten, want dat heeft grote gevolgen voor de patiënt.

Bronnen: Kennislink, RTL Nieuws, Sociale Vraagstukken

Meer weten?

- Zelf meten? Laat het de dokter weten
- 'Gezonde apps' in de praktijk (video)
- GGD App store biedt een overzicht van relevante en betrouwbare gezondheidsapps

Er zijn nog geen reacties

Reageren