Wet elektronisch uitwisselen van patiëntgegevens – wat betekent dit voor u?

Het is steeds gebruikelijker dat zorgverleners onderling informatie over een patiënt (zowel binnen de eigen zorginstelling als daarbuiten) digitaal uitwisselen. Daarvoor gebruiken zij zogenaamde uitwisselingssystemen. Sinds begin deze week, 1 juli om precies te zijn, moeten zorgverleners aan enkele wettelijke bepalingen rondom deze elektronische gegevensuitwisseling voldoen.

Zodra een zorgverlener met een andere zorgverlener gegevens over een patiënt met elkaar uitwisselen, dan moeten zij zich houden aan wettelijke regels. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst gaan hierover. Deze wetten richten zich echter niet specifiek op elektronisch gegevens uitwisselen. Per 1 juli is er een nieuwe wet in werking getreden die daar wel op gericht is, namelijk de wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. 

Deze wet houdt in dat zorgverleners die elektronische patiëntgegevens willen uitwisselen daarvoor expliciet toestemming moeten vragen aan de patiënt. Concreet betekent dit dat er aan u wordt gevraagd of u ermee akkoord gaat dat een andere zorgverlener (die u ook behandelt) uw medische gegevens via het elektronische uitwisselingssysteem mogen raadplegen indien dat nodig is. 

De nieuwe wet betekent in feite voor patiënten en zorgconsumenten nog niet zoveel. Pas in juli 2020, over drie jaar dus, zullen er twee wetten in werking treden die meer effect hebben. Deze wetten geven patiënten namelijk het recht op elektronische inzage en elektronisch afschrift en het recht op gespecificeerde toestemming. 

Dit houdt in dat u als patiënt kunt aangeven welke gegevens wel of niet door welke zorgverleners elektronisch ingezien mogen worden. Dat heet ‘gespecifieerde toestemming’. Daarnaast heeft u na 2020 recht op (gratis) online inzage in uw elektronische dossier en een afschrift daarvan. Zorgverleners moeten daarnaast in het elektronisch uitwisselingssysteem dat zij gebruiken vastleggen wie welke gegevens beschikbaar heeft gesteld en ingezien. 

Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland, zegt over deze wet: “Dit is nog maar een eerste begin. Wij kijken uit naar 2020. Dan kan de patiënt ook aangeven welke behandelende zorgverleners zijn gegevens mogen zien en welke niet. Denk bijvoorbeeld aan iemand die in een ziekenhuis bij een psychiater in behandeling is en die moet worden geopereerd aan zijn knie. Het is nergens voor nodig dat de arts die de knie opereert inzage heeft in het deel van het dossier dat de psychiater bijhoudt.”

1 reactie

Reageren