Telemonitoring: voordelen

Het meest voor de hand liggende voordeel van telemonitoring is de besparing van reistijd, reiskosten en de inspanning die hierbij komt kijken. Tijd vrij maken, reizen, een parkeerplek zoeken, wachten, een nieuwe afspraak maken: er komt vaak veel kijken bij zo’n standaardcontrole. 

Daarnaast kan telemonitoring ook positieve effecten hebben op het gevoel van eigen regie bij de patiënt. Patiënten zullen zich meer bewust zijn van hun vitale waardes als ze deze zelf meten en doorgeven en zich op die manier mogelijk meer betrokken voelen bij de behandeling. 

De dagelijkse controles, bijvoorbeeld even op de weegschaal staan of bloeddruk meten, kunnen een veilig gevoel geven aan de patiënt en zijn of haar omgeving. Zeker in een spannende periode net na een operatie kan het veel rust geven als men weet dat er een oogje in het zeil gehouden wordt. 

Tenslotte kan een extra functie van het telemonitoren zijn dat patiënten dagelijks via die weg gemotiveerd worden om bijvoorbeeld meer te bewegen, gezonder te eten, te stoppen met roken of medicatie tijdig te slikken.